Raspisan natječaj za najam socijalnih stanova

Raspisan natječaj za najam socijalnih stanova

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada zaprimati će prijave na natječaj sve do 10. prosinca, a nakon toga započeti će provjera prijava kako bi se izradila lista prvenstva.

Grad Zagreb raspisao je jučer natječaj za davanje gradskih stanova u najam po cijeni od 2,70 kuna po četvornom metru. Riječ je o takozvanim socijalnim stanovima, koji se dodjeljuju u najam osobama koje su u teškoj financijskoj situaciji, koje nemaju riješeno stambeno pitanje, a imaju prebivalište u Zagrebu barem 10 godina.

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada zaprimati će prijave na natječaj sve do 10. prosinca, a nakon toga započeti će provjera prijava kako bi se izradila lista prvenstva. Mjesto na listi će se određivati bodovanjem boravka u gradu, na temelju broja članova kućanstva, stambenog statusa, ukupnih prosječnih primanja članova kućanstva u prošloj godini, na temelju statusa samohranog roditelja, rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se dokazuje da je osoba nesposobna za rad te na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni