Raspisan natječaj za dodjelu stipendija doktorandima studija u Zagrebu

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija doktorandima studija u Zagrebu

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi

Grad Zagreb je raspisao natječaj za dodjelu stipendija doktorandima studija u gradu Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016.

Dodijelit će se najviše 6 stipendija, dok se iznos stipendije utvrđuje u visini 60% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza 2015. godine. Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena, iznos stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za isto razdoblje.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju doktorandi studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
– da imaju objavljena najmanje tri rada;
– da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
– da su državljani Republike Hrvatske;
– da nisu stariji od 30 godina.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 49, III. kat.

Detaljnije o dokumentima koje je potrebno priložiti provjerite na linku. (zagreb.hr/zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni