Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

Nagrada se dodjeljuje učenicima koji su svojim djelovanjem izuzetno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima

Odbor za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba raspisao je javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. Nagrada se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Rok za podnošenje prijedloga je do 12. travnja 2016.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:

– sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,
– doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,
– suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,
– ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,
– uzorno vladanje kandidata.

Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.

Prijava mora sadržavati:

– osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje);
– sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);
– presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;
– preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;
– podatke o predlagatelju (naziv, sjedište i podaci za kontakt) i potpis ravnatelja škole.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom:

PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE LUKA RITZ – NASILJE NIJE HRABROST – NE OTVARAJ. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni