Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

Zagrebačka Gradska skupština je u petak 8. siječnja je raspisala Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba.

Nagrada se dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Kriteriji za dodjelu Nagrade su:

  – najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;

  – objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;

  – uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge građana

  i druge pravne osobe.

 Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda br. 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom: »PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA – NE OTVARAJ«, a rok za podnošenje prijedloga je do 2. veljače 2016.

Više na ovoj poveznici. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni