“Punte moj”

“Punte moj”

Punte moj

Svaki reče da si lipi, kigod je va tebi bil,
a ča ću pak ja reći, ki san se va tebi rodil?

Kada jiden od tebe ća, samo čekan kada ću ti opet nazad prit,
srićan i miran doma bit i zi svojimi ljudi po domaću govorit.

Već iz daljine kada te vidim, ja šubito ćapan kuraja.
Nenan si mi lipši ako te gljedan z mora al´ s kraja.

Priko Mostira se vide tvoje kuće, z bande Maskatur i Molići,
a po dragi burižaju kako snig bele kajići.

Takove lipote ni nigdir va blizini, to je kako slika na najlipšoj hartulini.

Kada priden blizu tebe i čujen kanat i od dičine krik,
srce mi se napuni i ja deventan drugi, srićan čovik.

Dragi su mi tvoji muži, žene, i cela tvoja lipa mlados,
a užance i tradicija do kih drže, to mi je najveća rados.

Drage su mi tvoje puti, klančići i gromače od kamenja.
Draga mi je va svakon škariću, od sunca i bure zmučena kitica zelenja.

Ma najlipši si mi kada te gljedan na zahoj zi gomile na Prgoni,
gljedan i haban kako na Zdravu Mariju zvone puntarske zvoni.

(1956)

punat-17

Šubito – odmah
Ćapat – uhvatiti
Kuraju – veselo
Ne nam, ne naš – ne znam, ne znaš
Kajić – čamac
Hartulina – razglednica
Kanat – pjesma, poj
Dičina – dječurlija
Deventat – nastati, postati
Užanca – običaj
Škar – rupa među kamenjem
Zahoj – zalazak sunca
Habat – slušati

* Iz knjige Ivan Maračić Antončić: Punat – Kako je nigda bilo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni