“Ptičja pjevanka”

“Ptičja pjevanka”

Ptičja pjevanka

Jutros pala knjiga s krova,
prosula se iz nje slova.
Došle ptice velike i male
pa se slova nazobale.
Te sad sriču svakog dana
razna slova progutana.
Naglas viču i ćurliču,
i cvrkuću i ćuviču,
i žvrgolje i živkaju,
i ćudore i civkaju,
pište, žvrlje i ciliču,
kriješte, cvrče i grliću,
i pijuču i cijuču,
žuborkaju ćućorkaju,
pirikaju, cirikaju,
piskutaju, cvijukaju,
cvrljugaju, švrljugaju,
ćirikaju, grljukaju,
fićukaju i biglišu,
i pjevaju i uzdišu…

Svaki dan ih sunce pita,
iz kjnige im zlatne čita,
te od zora uče, sriču,
dva, tri slova da ćurliču.

Grigor Vitez

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni