Prva Travelife certificirana agencija u Hrvatskoj

Prva Travelife certificirana agencija u Hrvatskoj

Edukacija i certifikacija je provedena u sklopu projekta održivog poslovanja financiranog sredstvima Europske unije te u Hrvatskoj imamo prvu agenciju s Travelife certifikatom priznatim od vodećih svjetskih turoperatora kao što su TUI i Thomas Cook

Od 24. do 26. ožujka Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) je u Zagrebu organizirala međunarodni Travelife seminar za savjetnike i auditore iz osam država u sklopu kojeg je dodijeljen Travelife Partner certifikat jednoj hrvatskoj turističkoj agenciji. Travelife je vodeća inicijativa za osposobljavanje, upravljanje i certificiranje turističkih tvrtki koje su posvećene održivom razvoju. Turistička agencija PerfectMeetings.hr postala je prva i jedina agencija u Hrvatskoj sa spomenutim certifikatom. PerfectMeetings.hr je agencija specijalizirana za organizaciju kongresa i sastanaka, motivacijskih putovanja, kompanijskih događanja i specijalnih putovanja sa sjedištem u Zagrebu. „Nagrada nam je veoma značajna jer je potvrda naših nastojanja da poslujemo odgovorno prema okolišu i zajednici“, kazao je direktor agencije Ranko Filipović.

Visoki standardi poslovanja u turizmu

„Sretni smo što Hrvatska, kao jedna od važnijih turističkih destinacija, ima prvu agenciju s Travelife Partner certifikatom što će dodatno osnažiti imidž Hrvatske kao destinacije koja ozbiljno pristupa održivom razvoju turizma. Nastavljamo suradnju s UHPA-om te možemo očekivati daljnje certifikate“, izjavio je, prilikom uručenja nagrade agenciji PerfectMeetings.hr, Naut Kusters, direktor Europskog centra za ekološki turizam i agroturizam (ECEAT) koji upravlja Travelifeom za turističke agencije.

„Agencija PerfectMeetings.hr, koja je član UHPA-e od 2011. godine, dobivenim certifikatom pokazuje kako poštuje visoke standarde društveno odgovornog poslovanja u turizmu na što usmjeravamo i potičemo sve članove i poslovne partnere“, komentirao je prvi certifikat direktor UHPA-e Željko Trezner.

Stoga UHPA, dodao je, provodi programe vezane uz društveno odgovorno poslovanje kao što je spomenuti projekt i certifikacija Travelife na koji se još uvijek mogu prijaviti turističke agencije i hoteli. (zg-m)