Protiv STEM-ideologije

Protiv STEM-ideologije

Za ravnopravnost znanstvenih područja i znanstvenih djelatnika

Pod utjecajem STEM-ideologije koja ruši ozakonjeni sustav znanosti obezvređuje se znanstvenike i znanstvene doprinose, ne samo u društvenom i humanističkom području znanosti nego i znatno šire, upozoravaju u Hrvatskom sveučilišnom sindikatu

ZAGREB, 24. studenoga 2020. – Voditelj jednog od ukupno tri znanstvena centra izvrsnosti u Hrvatskoj u području društveno-humanističkih znanosti uputio je Izvješće o resornoj diskriminaciji i administrativnom maltretiranju znanstvenih centara izvrsnosti u području društveno-humanističkih znanosti Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, kao i Hrvatskom sveučilišnom sindikatu. Hrvatski sveučilišni sindikat razmotrio je dostavljeno Izvješće i zauzeo stajalište da je s poraznim činjenicama o postupanju Ministarstva znanosti i obrazovanja u ovom konkretnom slučaju, koje su u Izvješću detaljno elaborirane, nužno upoznati ne samo akademsku zajednicu nego i širu javnost iz dva razloga.

Prvi je razlog što skandalozno postupanje Ministarstva u ovom slučaju zaslužuje širu društvenu osudu, jer je diskriminaciju kao devijantno društveno ponašanje moguće djelotvorno suzbijati samo snažnom javnom reakcijom u konkretnim slučajevima. Drugi je razlog što se ovim otvaraju načelna i sistemska pitanja nekompetentnoga državnog upravljanja sustavima znanosti i visokog obrazovanja.

Znanstveni centar izvrsnosti u Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju definiran je kao je „znanstvena organizacija ili njezin ustrojbeni dio ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline“ (čl. 29.), a proglašava ga ministar znanosti nakon provedenog postupka vrednovanja koji uključuje međunarodnu prosudbu. U svezi s time postavlja se pitanje primjerenog odnosa Ministarstva prema djelatnicima u sustavu znanosti i obrazovanja: ako se Ministarstvo prema znanstvenicima u posebnom, zakonski utvrđenom statusu odnosi s takvom arogancijom i administrativnim sadizmom, što mogu očekivati drugi djelatnici u sustavu?

Sistemska diskriminacija znanstvenih područja i znanstvenika

Ovaj slučaj otvorio je načelno i sistemsko pitanje diskriminiranja ne samo znanstvenika u područjima društvenih i humanističkih znanosti nego i čitavih znanstvenih područja kao i brojnih znanstvenih disciplina. Kao što je obrazloženo u Izvješću, ta se diskriminacija događa pod utjecajem STEM-ideologije koja ruši ozakonjeni sustav znanosti i obezvređuje znanstvenike i znanstvene doprinose ne samo u društvenom i humanističkom području znanosti nego i znatno šire.

Stvara se društvena klima i lažna slika da su znanosti izvan proizvoljno određenog kruga tzv. STEM-disciplina društveno beskorisne i u konačnici suvišne. To se izravno odražava, kao što zorno pokazuje slučaj znanstvenih centara izvrsnosti, na njihov društveni položaj i materijalni status.

Najveći se problem sastoji u činjenici da STEM-ideologiju nekritički prihvaćaju i dalje šire državni dužnosnici i tijela državne uprave u čijem su djelokrugu sustavi znanosti i visokog obrazovanja. Hrvatski sveučilišni sindikat ovim putem skreće pozornost nadležnim državnim dužnosnicima i tijelima da je u Hrvatskoj na snazi Zakonom i podzakonskim aktom (Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama) uređeni sustav znanstvenih područja, polja i grana, koji svi službeni akti moraju uvažavati. Stoga tražimo da se iz službene uporabe izbaci diskriminacijska oznaka STEM kao nelegalna ideološka konstrukcija te da se osigura puna ravnopravnost znanstvenih područja i znanstvenika koji u njima djeluju.

Hrvatski sveučilišni sindikat

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni