Proračun Županije veći za 4,4 milijuna kuma

Proračun Županije veći za 4,4 milijuna kuma

Donesen je i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije u 2014. godini

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je drugi rebalans Proračuna  koji iznosi 305,46 milijuna kuna što predstavlja rast od 4,44 milijuna kuna.

Osnovni razlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije je usklađenje decentraliziranih funkcija, uvođenje novih projekata te preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti. Župan Stjepan Kožić za rebalans je rekao da je tehničke prirode, a izrazio je zadovoljstvo jer su prihodi Proračuna, uspoređuje li se prvih šest mjeseci 2012. godine, sa prvih šest mjeseci ove godine, veći za 4,5 posto.

Na sjednici je donesen i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 153,99 milijuna. Ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2013. godine iznosili su 127,97 milijuna kuna.

Donesen je i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije u 2014. godini. Provedbeni plan detaljno razrađuje organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, koje je u segmentu zaštite od požara potrebno provesti kako bi se ista u narednom razdoblju podigla na znatno višu razinu. Prihvaćeno je i izvješće o radu župana Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2013. godine.

Objekti za kulturni turizam

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja vezana uz organizaciju osnovnoškolskog prijevoza organiziranog na području županije; hoće li se krenuti u obnovu PŠ Kerestinec te jesu li  osigurana financijska sredstva za ugradnju lifta u SŠ u Velikoj Gorici. Također, upućeno je pitanje prema Ministarstvu poljoprivrede koje se tiče sanacije potoka „Gorjak“ u blizini Plivinog pogona u Savskom Marofu. Vijećnicu je zanimalo kada će se krenuti sa sanacijom potoka za čije provođenje su zadužene Hrvatske vode s obzirom da je Pliva za navedenu sanaciju osigurala 40 milijuna kuna.

Vijećnike je interesiralo kada se planiraju završiti radovi na županijskoj cesti Leprovica – Ostrna na području Dugog Sela, te kada je održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Velike Gorice prešlo od strane Županijske uprave za ceste na Grad. Na Aktualnom satu bilo je riječi i o tome je li Ministarstvo zdravlja prihvatilo inicijativu Skupštine o poboljšanju mreže Hitne medicinske pomoći na području Zagrebačke županije; u kojoj su fazi projekti koje provodi Županija, a tiču se obnovljivih izvora energije, te posjeduje li Županija katalog dvoraca, odnosno popis objekata koji se mogu staviti u funkciju kulturnog turizma. (zgm)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni