Proračun Zagrebačke županije i dalje u porastu

Proračun Zagrebačke županije i dalje u porastu

„Ovim Proračunom stvaramo povoljnu klimu za domaća i strana ulaganja, različite potpore malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i uvjete za nastavak dva ključna projekta – regionalnog vodoopskrbnog sustava istočnog dijela županije te Centra za gospodarenje otpadom“, istaknuo je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić

Županijska skupština Zagrebačke županije danas je donijela Proračun za 2013. godinu koji iznosi 310, 87 milijuna kuna i veći je u odnosu na proračun za ovu godinu za 1,7 posto

Kao i u 2013. godini, najviše novca – 113,7 milijuna kuna, odnosno 36,7 posto ukupnog Proračuna, namijenjeno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno je 43,76 milijuna, za Upravni odjel za gospodarstvo 25, 36 milijuna, za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 22,5 milijuna, dok je za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu namijenjeno 18,7 milijuna kuna …

„Ovim Proračunom osiguravamo kontinuitet kapitalne izgradnje u školstvu, ulaganje u poduzetničke zone, čime i dalje stvaramo povoljnu klimu za domaća i strana ulaganja, različite potpore malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Stvaramo i uvjete za nastavak dva ključna projekta i to regionalnog vodoopskrbnog sustava istočnog dijela županije te Centra za gospodarenje otpadom“, istaknuo je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nadodavši kako se u 2014. godini, kao i prethodnih, ne planira rashodovati više od onoga što se uprihodi. Županija će i u idućoj godini osigurati i 5 milijuna kuna vlastitih sredstava za financiranje energenata osnovnih i srednjih škola, s obzirom na smanjena decentralizirana sredstva resornog ministarstva, kao i 4 milijuna kuna vlastitih sredstava za funkcioniranje hitne medicine. Naime, Ministarstvo zdravlja i dalje se oglušuje na zahtjeve Zagrebačke županije o važnosti izmjene Mreže hitne medicine koja je stanovnike Zagrebačke županije dovela u neravnopravan položaj u odnosu na druge županije.

Realan proračun

Što se tiče ovogodišnjeg Proračuna, Kožić je rekao da je s 30. studenoga 2013. Županija prihodovala 90,77 posto planiranih sredstava, što znači da je Proračun bio realno planiran. Pojasnio je i kako svi pokazatelji ukazuju da će realizacija Proračuna za 2013. godinu biti najuspješnija do sada. „Najbolja realizacija od 2001. godine bila je u 2008. godini pa možemo zaključiti da gospodarstvo u Zagrebačkoj županiji funkcionira ipak bolje nego u ostalim dijelovima Hrvatske“, zaključio je Kožić. Podsjetio je i da se dvije najveće investicije u Hrvatskoj, izgradnja novog PLIVINOG pogona u Savskom Marofu te izgradnje centra IKEA u Rugvici, realiziraju u Zagrebačkoj županiji. Nedavno su započeli radovi i na  gradnji novog Logističkog centra tvrtke Kaufland u Jastrebarskom, investicije vrijedne 75 milijuna eura.

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) ipak će biti smještan na lokaciji Tarno u Ivanić-Gradu. Naime, Županijska skupština na današnjoj je sjednici stavila van snage izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kojim se trebala utvrditi nova lokacija za smještaj ŽCGO-om. Do takve odluke je došlo s obzirom da je Grad Ivanić-Grad započeo s izmjenama vlastitog Prostornog plana s ciljem utvrđivanja lokacije Tarno kao mjesta gdje će se graditi ŽCGO. Zamjenik župana Damir Tomljenović kazao je i kako je Županija dobila „zeleno svjetlo“ od Ministarstva okoliša krajem studenog za sklapanja Sporazuma o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremne radove za ŽCGO na lokaciji Tarno, pretovarne stanice i sanacije odlagališta.

Na sjednici je prihvaćena odluka o osnivanju Odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, Program poticanja poduzetništva za iduću godinu, kao i izvješća o radu županijskih ustanova, zavoda i trgovačkih društava itd.

Pitanja vijećnika

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnici su postavljali pitanja vezana za kapitalne investicije u školstvu koje će se realizirati u idućoj godini, kao i investicije koje se trenutno realiziraju u poduzetničkim zonama. Interesiralo ih je i kako napreduje projekt ugradnje kotlova na biomasu u školama, koliko je do sada riješeno zahtjeva za legalizaciju, kao i može li se utjecati na termin izdavanja nalaza u ispostavama Zavoda za javno zdravstvo. Pitali su i o budućnost Međunarodne zračne luke Zagreb s obzirom na vlasnički udjel Županije, kako napreduje gradnja magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec – Ivanić-Grad, kada se očekuje početak sanacije županijske ceste 3074 Lupoglav – Ivanić-Grad – Caginec, kao i o održavanju cesta u zimskim uvjetima. Ponovno je bilo riječi i o sanaciji potoka Gorjak u blizini Plivinog pogona u Savskom Marofu, za čiju je sanaciju Pliva osigurala 40 milijuna kn, još prije dvije godine, međutim zbog Ministarstva poljoprivrede sanacija još uvijek nije niti započela. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni