Proračun Zagrebačke županije 293,57 milijuna kuna

Župan Kožić je naglasio kako je Zagrebačka županija jedna od rijetkih, ako ne i jedina u Hrvatskoj, koja je u proračunu za 2013. godinu planirala preko 21 milijun kuna za izradu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2013. godinu koji iznosi 293,57 milijuna kuna, a manji je u odnosu na ovu godinu za 0,9 posto. Kao i u 2012. godini najviše novca – 109.95 milijuna kuna odnosno 37,45 posto ukupnog proračuna namijenjeno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno je 38,78 milijuna, za Upravni odjel za gospodarstvo 26.88 milijuna, za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 21,25 milijuna kuna, dok je za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu namijenjeno 20,41 milijuna kuna itd.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić istaknuo je kako je ovako postavljen Proračun realan i ostvariv te da Županija i u idućoj godini ne planira rashodovati više od onoga što uprihodi. „U odnosu na 2012. godinu planirali smo gotovo 23 posto više sredstava u Upravnom odjelu za gospodarstvo“, kazao je Kožić, naglasivši kako je Zagrebačka županija jedna od rijetkih, ako ne i jedina u Hrvatskoj, koja je u proračunu za 2013. godinu planirala preko 21 milijun kuna za izradu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova. Pojasnio je i kako su ove godine značajno smanjena decentralizirana sredstva za školstvo u iznosu od 5,5 milijuna kuna, iako troškovi škola rastu. Iz tog razloga je Zagrebačka županija morala iz vlastitih sredstva osigurati 3 milijuna kuna kako bi omogućila da škole uopće mogu funkcionirati i pokrivati svoje osnovne troškove. Što se tiče ovogodišnjeg Proračuna, Kožić je rekao da s 30. studenoga 2012. godine Županija uprihodovala 90 posto planiranih sredstava, što znači da će do kraja godine Proračun biti realiziran u 100 postotnom iznosu, što opet govori da je bio realno planiran.

Vijećnici Županijske skupštine primili su na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Zagrebačke županije za 2011. godinu. Državni ured za reviziju dao je Zagrebačkoj županiji bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju županije za 2011. godinu. Revizija se provodila u razdoblju od 12. lipnja do 2. listopada 2012. godine. Bezuvjetno mišljenje Zagrebačka županija imala je i u proteklih sedam godina.

Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog Izmjene mreže osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija kojom dosadašnja Područna škola Rakitje Osnovne škole Sveta Nedjelja postaje Osnovna škola Rakitje. Naime, u rujnu ove godine završena je i II. faza izgradnje 31 milijun kuna vrijedne moderne škole u Rakitju, neto površine 3.807 m2 koju pohađa 434 učenika, pa su stvoreni svi preduvjeti da resorno ministarstvo, nakon što zaprimi zahtjev Zagrebačke županije, da pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja nove škole.

Za vrijeme aktualnog sata vijećnike su zanimale informacije o stanju na prometnicama u Zagrebačkoj županiji, s obzirom na snijeg i vremenske nepogode te o broju dostupnih ralica na području Svete Nedelje i Samobora. Također, postavljala su se pitanja vezana uz broj realiziranih potpora u gospodarstvu, da li je županija pomagala u ovoj godini izradu projektne dokumentacije za EU projekte, kada se planira raspisati natječaj za potpore socijalno humanitarnim udrugama. Vijećnike je interesiralo koliko će stipendista imati županija u idućoj godini, kada će se riješiti problem subvencioniranja prijevoza učenika s područja županije koji u školu putuju u Grad Zagreb; kakav utjecaj ima projekt HE Mokrice na Zagrebačku županiju; koje se mjere provode u zaštiti okoliša na vodocrpilištu Kosnica, imaju li stanovnici županija adekvatnu hitnu medicinsku pomoć itd. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni