Promijenjeni uvjeti za korištenje mjera za zapošljavanje

Promijenjeni uvjeti za korištenje mjera za zapošljavanje

Do navedenih promjena dolazi zbog utvrđenih nepravilnosti tijekom prethodnih godina. S druge strane, omogućuju korištenje onim kvalitetnijim i potrebnim udrugama koje nemaju financijskih mogućnosti za nova zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje postrožio je uvjete korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u tekućoj godini. Prema pisanju Novog lista, udruge koje nisu imale ili nemaju zaposlenih, te koje u prethodnim programima mjera aktivne politike zapošljavanja nisu koristile mjeru javni rad,  ne mogu putem javnih radova angažirati nezaposlene osobe.

Ipak, to se ne odnosi za udruge koje sadrže izuzetno korisne programe i programe koji su financijski i stručno podržani iz drugih izvora. Tada postoji mogućnost da se i njima, koji su bez zaposlenih, također dodijele sredstva.

Do navedenih promjena dolazi zbog utvrđenih nepravilnosti tijekom prethodnih godina. S druge strane, omogućuju korištenje onim kvalitetnijim i potrebnim udrugama koje nemaju financijskih mogućnosti za nova zapošljavanja, ali kontinuirano sudjeluju na projektima i „za svoje programe koji imaju u cijelosti obilježja javnog rada osiguravaju financijsku potporu i zapošljavaju na određeno ili privremeno osobe koje su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada“.

U javne radove trenutno je uključeno 1.218 osoba. Radi se o osobama koje su još tijekom prošle godine angažirane s obzirom da javni radovi mogu trajati od šest mjeseci do najviše godinu dana. Zanimljivo je da je u nepuna prva dva mjeseca ove godine u tu mjeru uključeno samo 11 osoba. Razlog naglog pada zainteresiranosti vjerojatno je nastao zbog promijenjenih kriterija prošle godine, zbog kojih organizator radova mora snositi pola troškova za angažiranog radnika.

HZZ je precizirao i kazne zbog kršenja ugovornih obaveza i raskida ugovora sa strankom koja koristi neku od mjera aktivne politike zapošljavanja. U takvim slučajevima korisnik je dužan vratiti isplaćena sredstva burzi rada uz kamatu temeljenu na odredbi Zakona o obveznim odnosima u visini četvrtine stope zakonske zatazne kamate, odnosno nešto više iznad tri posto. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni