Projekt “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”

Projekt “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”

Namjera projekta je osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja

Na području Zagreba te u općinama Kloštar Ivanić, Vojnić i Štefanje u tijeku je provedba projekta “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”, posvećen prevenciji vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom od 1. do 5. razreda osnovne škole.

Projekt koji je namijenjen edukaciji, participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije nasilja među djecom kroz aktivno sudjelovanje u neizostavnim dječjim aktivnostima provodi Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje »Krugovi«. U sklopu projekta za djecu i roditelje održavaju besplatna savjetovanja putem e-pošte: savjetovaliste-kisobran@krugovi.hr, telefona (091 6162 201) ili osobno.

Projekt se provodi od prosinca 2018. do studenog 2019. godine, a u njega su uključene:

  • Antonija Pleša, integrativni gestalt socioterapeut, dipl. kriminalist
  • Ivana Grabar, integrativni gestalt terapeut i trener komunikacijskih vještina, prof.paed
  • Svetlana Patafta, dramski pedagog
  • Tihana Pandl, mag. sociologije, univ. bacc. komunikologije

Kroz projekt se želi potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja i Dana ružičastih majica te educirati učitelje, nastavnike i roditelje za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja te uvesti ulogu razrednih medijatora u uključene škole itd.

Također, namjera je osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja; djecu 1.- 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema bez tužakanja i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja.

Uz to bit će pružena savjetodavna i psihoterapijska podršku roditeljima djece i djeci s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna su nasilju, posebno onima iz socijalno depriviranih obitelji.

Putem projekta “Kišobran otvaram, nasilje sprječavam”, otvoreno je besplatno savjetovalište za:

  – jednoroditeljske obitelji

  – obitelji u kojima je narušeno zajedništvo

  – djecu smanjenih socijalnih kompetencija

  – djecu koja su pretrpjela vršnjačko nasilje ili nasilje putem interneta

  – djecu s teškoćama u ponašanju

  – djecu s teškoćama u učenju

Iz Krugova poručuju da će povratno nazvati osobu koja je u potrebi za savjetom. Savjetovalište je otvoreno petkom od 11 do 16 sati, pod vodstvom integrativnog geštalt socioterapeuta, dipl. kriminalista Antonije Pleša. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni