Projekt Ekomuzeja Žumberak

Projekt Ekomuzeja Žumberak

Želja ekomuzeja za jačanjem identiteta obnavljanjem i jačanjem povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju svake lokalne zajednice, u suglasju je s ekonomskim razvojnim ciljevima turizma i može biti i ključni čimbenik i motivator održivog turističkog i sveukupnog razvoja

Početkom tjedna u Samoboru je održan drugi sastanak o projektu „Koncept razvoja Ekomuzeja Žumberak“ koji su pokrenuli Zagrebačka županija i Turistička zajednica Zagrebačke županije s ciljem dodatnog razvoja ruralnog prostora.

Rađanje ideje ekomuzeja krenulo je od činjenica da je područje Žumberka ekonomski relativno nerazvijeno (u usporedbi sa širom regijom, a naročito s prosjekom EU), demografski pokazatelji govore o starenju stanovništva i depopulaciji, velik dio područja je zaštićeno područje prirodnih vrijednosti. Pejzaž i sela su očuvali tradicionalnu privlačnu sliku. Tradicionalne ekonomske aktivnosti su zamijenile nove, a stara zanimanja su u izumiranju. Stariji stanovnici područja su, usprkos smanjenim ekonomskim aktivnostima, puni znanja i vještina o tradicionalnim zanimanjima i obrtima povezanima sa životom na Žumberku.

Želja ekomuzeja za jačanjem identiteta obnavljanjem i jačanjem povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju svake lokalne zajednice, u suglasju je s ekonomskim razvojnim ciljevima turizma, dapače može biti i ključni čimbenik i motivator održivog turističkog i sveukupnog razvoja.

Trenutno u svijetu egzistira preko tristo ekomuzeja, a u Hrvatskoj samo dva: Kuća o batani u Rovinju i Ekomuzej Mura u Međimurju. (zg-m)