Proizvodnim tvrtkama niže komunalne naknade

Zaštićeni najmoprimci dobit će mogućnost otkupa gradskih stanova / Smanjuje se komunalni doprinos za garaže u sklopu stanova i poslovnih prostora / Prijedlog je i da se proizvodnim tvrtkama smanje  komunalni doprinosi – „Želimo vratiti proizvodnju u Zagreb“, poručuje Bernardić / Vrtići će se privremeno plaćati po prihodovnom cenzusu roditelja

Na predstojećoj sjednici Gradske skupštine u četvrtak će se naći i dvije odluke kojim se želi postići bolje gospodarenje gradskom imovinom. Na sjednici će se tako naći dvije odluke kojima će stanari u gradskim stanovima moći legalizirati svoj status. To su Odluka o najmu gradskih stanova i Odluka o kupoprodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. Predsjednik Skupštine Davor Bernardić pojasnio je na konferenciji za novinare u utorak da će zaštićeni najmoprimci dobiti mogućnost otkupa gradskih stanova. Građane je pozvao da do 31. ožujka 2013. podnesu zahtjeve za legalizacijom svog statusa u gradskim stanovima kako bi napokon legalizirali svoj status u njima. Uvjet je da imaju status zaštićenih najmoprimaca i da su podmirili sva potraživanja.

„Nitko ne smije biti izbačen na ulicu“, poručio je Bernardić. Istaknuo je kako u posljednjih 20 godina nije riješen problem gradskih stanova te je Grad Zagreb od 2007. godine od kada je na snazi dosadašnja odluka koja regulira pitanje gradskih stanova, vlasništvo je upisano za samo 47 od ukupno 3295 gradskih stanova. Također, od 2007. godine nije prodan niti jedan gradski stan.

Odlukom o komunalnom doprinosu regulirat će se drugačije naplaćivanje tih doprinosa za garaže. Tako će se za garaže u sklopu stanova i poslovnih prostora plaćati manje komunalne naknade (naknada će se obračunavati po faktoru 0,25), dok će doprinos biti skuplji za garaže koje se iznajmljuju i donose korist iznajmljivačima (faktor 1).

Interesantna je novost da bi se trebali smanjiti komunalni doprinosi proizvodnim tvrtkama. „Želimo vratiti proizvodnju u grad Zagreb. Tako će, primjerice, za proizvođača koji raspolaže s 2000 četvornih metara prostora komunalni doprinos od sada biti manji za 500 tisuća kuna kroz godinu dana. Za one za koje se procjeni da su od javnog interesa za grad Zagreb, postojat će mogućnost i dodatnog smanjenja naknade“, istaknuo je Bernardić.

Kada je pak riječ o naplati dječjih vrtića, prihvaćen je prijedlog da se cijena vrtića formira prema prihodovnom cenzusu, odnosno plaćama roditelja. To je, međutim, tek privremeno rješenje jer će se od iduće godine vrtići početi provoditi naplaćivanje po imovinskom cenzusu, nakon što se napravi registar imovine. Cijene će se tada formirati prema ukupnoj procijenjenoj imovini kojima roditelji raspolažu.  Prihodovni cenzus formiran je u četiri kategorije visina plaća te bi se cjelodnevni  (10-satni) boravak djeteta u vrtiću plaćao u rasponu od 150 do 600 kuna.

Kada je riječ o gradskom proračunu odobrena su sredstva za izgradnju Znanstveno – tehnološkog centra Nikola Tesla koji će omogućiti lakši početak zagrebačkim poduzetnicima, kao i novac za izgradnju dječjih vrtića i škola na Kajzerici.

O predizbornim anketama

Na traženje novinara da prokomentira posljednje rezultate predizbornih anketa za gradonačelnika Zagreba, koje mu baš i ne idu u prilog, SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba  je odgovorio:

„Ne mogu se ne prisjetiti se unutarstranačkih izbora SDP-a u Gradu Zagrebu,  kada su mi ankete davale davali svega 6 % glasova, a na kraju sam osvojio 64 %. Toliko o anketama. Jedina prava anketa je dan izbora“, odgovorio je.

Boris Jagačić

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni