Proglašena elementarna nepogoda za Jastrebarsko i općine Kravarsko, Luka i Dubrava

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarnih nepogoda

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za područje grada Jastrebarskog te općina Dubrava, Kravarsko i Luka nastalu krajem ožujka i početkom travnja uslijed odrona zemlje i stijenske mase kao posljedica obilnih kiša i otapanja velikih količina snijega.

U Jastrebarskom je oštećena cestovna infrastruktura na klizištima Ivančići, Malunje-Prodin Dol, Okrug, Prhoć, Prilipje i Stankovo-Orešje zbog čega je ugrožena imovina ljudi, poljoprivredne površine, onemogućen je pristup kućama te je bitno poremećen život ljudi na tom području.

U dijelu općine Dubrava uslijed izlijevanja rijeka Glogovnice i Česme uništene su poljoprivredne površine, usjevi, livade, dijelovi stambenih objekata, prometnice, čime je znatno poremećen život stanovništva na tom području.

U općini Kravarsko oštećena je cestovne infrastruktura na nerazvrstanim prometnicama Gvozdanići u Gladovcu Kravarskom, Čačići u Donjem Hruševcu, Gajevo, Novo Brdo na županijskoj cesti 3155 od D31 – Donji Hruševac gdje je obustavljen i javni promet, na lokalnoj cesti 31193 Kozjača-Novo Brdo – D31 i na lokalnoj cesti 31195 Čakanec – Gornji Hruševec – D31.

U općini Luka uslijed odrona zemlje i stijenske mase došlo je do oštećenja na prometnicama: Krajske ulice, Bregovite ulice, Vadinske ulice, II. odvojka Gajeve ulice i Sukserovog brijega, radi čega je ugrožena imovina ljudi te je onemogućen pristup kućama čime je bitno poremećen život ljudi na tom području.

Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarnih nepogoda – stoji u županovoj Odluci. (zg-m)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni