Problem otpadnih voda na Plitvicama potpuno će biti riješen tek 2023. godine

Problem otpadnih voda na Plitvicama potpuno će biti riješen tek 2023. godine

(Naslovna fotografija: Vrtača u Rastovači / Snimio: Romeo Ibrišević / Izvor: www.startnews.hr)

U Ministarstvu zaštite okoliša svjesni su dugogodišnjeg problema vezano uz vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u NP Plitvička jezera. No poručuju da je to posljedica »nesustavnog planiranja i održavanja komunalnih vodnih građevina«, ali i intenzivirane gradnje turističko-ugostiteljskih objekata

Boris Jagačić

Na portalu ZG-magazin u više smo navrata ukazivali na problematičan sustav otpadnih voda u Nacionalnom parku Plitvička jezera koji godišnje primi i više od milijun posjetitelja. Podsjetimo, u izostanku prave kanalizacije, otpadne vode iz tamošnjih hotela i ugostiteljskih objekata već se 40-ak godina slijevaju u otvorene vrtače (velike septičke jame) kod sela Rastovača. Riječ je pretežno o fekalnim vodama koje mogu biti izvor zaraze i predstavljaju ozbiljnu opasnost za ekosustav Nacionalnog parka pa smo odlučili smo provjeriti što se kani poduzeti ne bi li se na Plitvicama prekinula ovakva neprihvatljiva praksa.

U Ministarstvu zaštita okoliša i energetike svjesni su dugogodišnjeg problema vezano uz javnu vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u NP Plitvička jezera. Objašnjavaju kako je to posljedica »nesustavnog planiranja gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda«. Istovremeno je u posljednjih nekoliko godina intenzivirana gradnja smještajnih turističko-ugostiteljskih objekata koji dodatno utječu na vode i vodni okoliš.

Podsjećaju da je na inicijativu Ministarstva, 18. svibnja 2017. godine sklopljen Sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera između Hrvatskih voda, Javne ustanove “Nacionalni park Plitvička jezera” i Vodovoda Korenica d.o.o. »Ciljevi ovog Sporazuma su sanacija – dovođenje vodnih građevina u tehnički funkcionalno stanje, rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda radi ispunjenja tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva za ispravno pružanje vodnih usluga«, pojašnjavaju u Ministarstvu i dodaju kako se sve radi u skladu s EU projektom aglomeracije Plitvička jezera.

Interventne mjere

Napominju kako se žurno radi na gradnji privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2000 ES-a. Radi se o uređaju montažno-demontažnog karaktera koji udovoljava uvjetima za neizravno ispuštanje u podzemlje. Istovremeno se provodi sanacija terena na lokaciji Rastovača, a započeli su i radovi na čišćenju i saniranju upojne jame u mjestu Rastovača. Postupak nabave je pokrenut, a započet je i kontinuirani inspekcijski nadzor na terenu, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. No napominju da kako će problem otpadnih voda u potpunosti biti riješen tek provedbom EU projekta aglomeracije Plitvička jezera 2023. godine. Do tada će se provoditi interventne mjere radi ublažavanja nastalog problema.

Vrtača u Rastovači (Foto: AdamLauks Blog)

U Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ navode kako će gore navedeni sporazum omogućiti rješavanje dugogodišnjeg problema vezanog uz vodoopskrbu, odvodnju i ispuštanje otpadnih voda u području Nacionalnog parka. Obzirom da Nacionalni park ne raspolaže ovlaštenjem za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje to je povjereno komunalnom društvu Vodovod Korenica d.o.o. koje je sukladno odredbama Zakona o vodama nadležno za upravljanje sustavom te kao takvo može provoditi njegovu sanaciju i unaprjeđenje.

»Sporazumom je predviđena žurna rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda radi ispunjenja osnovnih tehničkih, tehnoloških i sanitarnih zahtjeva«, napominju u Javnoj ustanovi.

Nacionalni park nema nadležnost nad sustavom vodoopskrbe i odvodnje

Sama izgradnja i proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planira se provesti kroz aplikaciju na EU fondove, uz ispunjenje preduvjeta da korisnik sustava bude isporučitelj vodnih usluga te da Nacionalni park nema ingerenciju nad navedenim sustavom.

A koliko je naš prekrasni nacionalni park popularan među turistima govore podaci da ga je u prvih šest mjeseci 2018. godine posjetilo 625.000 posjetitelja. Najzastupljeniji su bili posjetitelji iz Njemačke, Japana, SAD-a i Nizozemske, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je rast posjetitelja u visini od 6,3 %.

Iz Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ naglašavaju da su zbog velikog broja posjetitelja tijekom srpnja i kolovoza, posjetitelje upućivali na druga zaštićena područja i znamenitosti unutar Like. Riječ je o slijedećim destinacijama: Nacionalni park Paklenica, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Park prirode Velebit (Uvala Zavratnica i Cerovačke špilje), Pećinski park Grabovača i Baraćevie špilje, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda te Memorijalni centar Nikola Tesla, a sve u skladu s načelima održivog razvoja kojima se rukovodimo, jačajući pritom suradnju s lokalnom zajednicom.

Ne bi li se rasteretio posjet Nacionalnom parku u najfrekventnijem vremenu (između 10 i 14 sati), tijekom 2018. godine snižene su cijene ulaznica u visino od 100 kuna (na 150 kuna) a posjetitelje koji Nacionalni park posjećuju iza 16 sati.

Plitvice nisu na Popisu ugrožene svjetske baštine UNESCO-a

Foto: Boris Jagačić

Što se pak tiče medijskih napisa prema kojima UNESCO razmatra ukidanje statusa zaštite za Plitvice, u Javnoj ustanovi tvrde kako Odlukom UNESCO-vog Odbora za svjetsku baštinu Nacionalni park nije uvršten na Popis ugrožene svjetske baštine te je izričito navedeno kako iznimna univerzalna vrijednost Nacionalnog parka nije narušena.

Dodaju kako je UNESCO podržao mjere i aktivnosti koje je poduzeo Nacionalni park. Među njima su osnivanje Operativne radne skupine, donošenje Akcijskog plana i izrade Plana upravljanja u sklopu kojeg se nalazi i Plan upravljanja posjetiteljima.

Treba istaći da je zbog jedinstvenosti, prirodne ljepote i vrijednosti UNESCO još 1979. godine NP Plitvička jezera uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine, među prvima u svijetu. A u Javnoj ustanovi ističu kako je dugogodišnje članstvo na Listi svjetske prirodne baštine UNESCO-a od iznimnog je značaja za opstojnost i prepoznatljivost ovog prirodnog fenomena univerzalne vrijednosti.


*Članak je objavljen uz potporu JU »Nacionalni park Krka« u sklopu projekta »Odgovorno s okolišem«