Privremeno ukidanje participacije za dječje vrtiće

Privremeno ukidanje participacije za dječje vrtiće

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uputio je u proceduru prijedlog da se roditelji, odnosno skrbnici – korisnici dječjih vrtića kojima je Grad osnivač od 1. travnja 2020. u cijelosti oslobađaju plaćanja participacije u cijeni vrtića.

Riječ je o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu.

Oslobođenje od plaćanja participacije vrijedilo bi do opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu Vlade RH. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni