Prijepori oko korištenja dvorane Lisinskog i dugovanja Filharmonije

Prijepori oko korištenja dvorane Lisinskog i dugovanja Filharmonije

Lušetić kaže da je dvorana Lisinskog u vlasništvu Grada Zagreba i njegovih građana, koji moraju dobiti što bogatiji i širi kulturni program, a to je zadaća kulturnih ustanova koje je koriste. Naglasio je da su ravnatelji dužni obostrano poštivati ugovorene obaveze, pa je tako Lisniski dužan Filharmoniji ustupiti prostor za koncerte, a Filharmonija je dužna podmiriti svoje financijske obaveze

Odbor za kulturu pri Gradskoj skupštini danas je sazvao sjednicu nakon što mu je Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije uputio dopis o problematici ugovorih odnosa s Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog. Kako se brzo uspostavilo, problem je u tome što se ravnatelji dvaju kulturnih ustanova ne mogu dogovoriti oko termina korištenja koncertne dvorane, a niti riješiti problem duga od 800 000 kuna koji Filharmonija ima prema Lisinskom, a koji se stvarao od 2012. godine. Naime, Filharmonija u sklopu Koncertne dvorane ima svoja tri ureda za koja bi trebao plaćati najam i komunalije, ali to, prema tvrdnjama ravnatelja Lisinskog – ne čini.

Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Mirko Boch istaknuo je da Filharmonija, prema ugovoru s Lisinskim, ima prioritet pri odabiru termina za rezervaciju koncertne dvorane, ali da to u praksi baš i ne funkcionira. Istaknuo je da premda s Draženom (ravnatelj KD Vatroslava Lisinskog, Dražen Siriščević op.a.) imaju odličan odnos, nailaze na probleme kada pokušavaju unaprijed rezervirati termine i postaviti svoj glazbeni program. Najavio je kako istodobno namjeravaju proširiti svoj program i povećati broj koncerata u godini.

Siriščević je pak izrazio čuđenje da se zbog ovakve problematike saziva Odbor za kulturu jer smatra da su se o tome oni kao ravnatelji mogli samostalno dogovoriti »unutar kuće« te je prebacio lopticu na teren Zagrebačke filharmonije i njezino dugovanje. »Mislio sam da ćemo ovdje razgovarati o tome«, napomenuo je. Ustvrdio je da se ugovorne obaveze prema Filharmoniji uredno provode još od 1973. godine, odnosno od kada je Lisinski sagrađen, a Filharmonija je, kaže »uvijek imala prioritet pri odabiru termina«.

Neslaganja su se međutim pojavila oko subota. »Lisinski ima 12 subota u godini rezerviranih za program Lisinski subotom i još desetak za Metropolitan u Lisinskom. Sve ostale subote su slobodne i na tržištu«, tvrdi Siriščević koji je u raspravi napomenuo da je uvriježeno pravilo da Filharmoinija dobiva pravo na korištenje dvorane petkom, a Lisinski subotom. Napomenuo je i da Lisinski svoj prostor za tiskovne konferencije, kao i notne stalke i dr. ustupa Filharmoniji bez naknade.

Upozorio je kako dug Filharmoinije kontinuirano raste i počinje ugrožavati poslovanje KD Vatroslava Lisinskog koji zasad još uvijek poslije u »plusu«.

lisinski.jpg

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Tedi Lušetić, ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Filharmonije ogradio se od dopisa Vijeća i ocijenio kako nije ni mjesto ni vrijeme za raspravu o terminima jer se to rješava »negdje drugdje«. Lušetić kaže da je dvorana u vlasništvu Grada Zagreba i njegovih građana, koji moraju dobiti što bogatiji i širi kulturni program, a to je zadaća kulturnih ustanova koje je koriste. Naglasio je da su ravnatelji dužni obostrano poštivati ugovorene obaveze, pa je tako Lisniski dužan Filharmoniji ustupiti prostor za koncerte, a Filharmonija je dužna podmiriti svoje financijske obaveze.

Predsjednik Upravnog vijeća Lisinskog i gradski zastupnik Davor Štern upozorio je da dvorana Lisinski stara 40 godina rapidno propada jer se ne ulaže dovoljno u njezino održavanje pa bi joj se moglo dogoditi da ubrzo bude zatvorena. Napomenuo je da u Zagrebu ima i neiskorištenog prostora u kojem bi se mogle odrađivati probe ne bi li se rasteretio Lisinski. Jedan je od takvih prostora, kazao je, Dom Hrvatske vojske Zvonimir. O tom je prijedlogu, kaže, već razgovarao s ministrom obrane Kotromanovićem i on na tu ideju gleda blagonaklono.

Izbacivanje Filharmonije?

Članica Odbora Silva Žele (SDP) je pak kazala kako bi Grad trebao podmiriti dugovanja Filharmonije ne bi li se uklonio strah od izbacivanja iz Lisinskog. Ako se pronašlo 100 milijuna kuna za Cibonu, a ogroman se iznos daje i za Dinamo, onda bi se trebalo naći novaca i za Filharmoniju, ustvrdila je.

Siriščević je pak rekao da Zagrebačkoj filharmoniji niti u jednom trenutku nije prijetilo izbacivanje te kako Lisinski čini sve da ju spasi. »Mi plaćamo iz svojih prihoda komunalije i PDV za Filharmoniju, za to ne dobivamo novac od Grada, ali mi to nećemo moći više dugo raditi. Stjerani smo u tjesnac«, upozorio je ravnatelj Lisinskog.

Ravnatelj Filharmonije odvratio je da Filharmonija namjerava podmiriti svoja dugovanja. Zamjenik pročelnika Lušetić smatra pak da sve ovo nije bila tema za raspravu na odboru Gradske skupštine te da je njegov ured za dvojicu ravnatelja uvijek otvoren. »Zar ćemo sada ovdje raspravljati o 10 000 kuna koliko se mjesečno izdvaja za tri ureda Zagrebačke filharmonije?«, upitao je. Predsjednik Odbora Ivan Tepeš (HSP-AS) je na to rekao kako je zadaća Skupštine da prati tijek novca i ima pravo znati gdje je završila svaka kuna novca iz proračuna koji pune građani Zagreba, posebno u svijetlu posljednjih događaja u gradu.

Članica Odbora Marija Kalebota je naglasila kako je najvažnije da realizacija programa niti jedne od tih vrlo važnih zagrebačkih kulturnih institucija ne bude doveden u pitanje.

Ponovno je potegnuto i pitanje o potrebi spajanja dvaju kulturnih institucija na što je Davor Štern rekao kako prije treba napraviti elaborat što bi se time dobilo.

Predsjedavajući Tepeš naposlijetku je zaključio kako je razvidno da ravnatelji o iznesenoj problematici nisu međusobno razgovarali te ih je pozvao da problem prvo pokušaju riješiti među sobom.

B. Jagačić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni