Prijedlog rebalansa proračuna Županije uvećan za 7,91 posto

Za elementarnu nepogodu predviđeno tri milijuna kuna pomoći  / Predloženi kriteriji i načini financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić na jučerašnjem je kolegiju utvrdio prijedlog Rebalansa proračuna Zagrebačke županije za 2012. godinu koji iznosi 296.341.920,14 kn tj. veći je za 7.91 posto nego što je bilo predviđeno Proračunom. Konačnu odluku o Rebalansu proračuna za ovu godinu donijet će Skupština Zagrebačke županije na sjednici koja će se održati 20. rujna 2012.

Rebalans je napravljen radi usklađivanja planiranih decentraliziranih sredstava sa stvarno odobrenim sredstvima od strane državnog proračuna, usklađivanja viška sredstava ostvarenih u prethodnom razdoblju, sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, davanja pomoći jedinicama lokalne samouprave za ublažavanje posljedica elementarne nepogode.

Na kolegiju je utvrđen i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2012. godine. Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici ove godine iznose 147.440.978,97 kn, tj. 53,7 posto ukupnog plana, dok rashodi iznose 97.257.382,09 kn što je u odnosu na plan na godišnjem nivou 35,9 posto. O prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, odlučit će također Županijska skupština.

Ukoliko tako prihvati Županijska skupština, Zagrebačka će županija dodijeliti 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava svojim gradovima i općinama za otklanjanje posljedica elementarne nepogode. Naime, župan Zagrebačke županije 20. kolovoza proglasio je elementarnu nepogodu – sušu za područje cijele županije koja je uzrokovala velike materijalne štete u poljoprivredi. Prema prvim izvješćima zapremljenim od 22 općinska i 9 gradskih povjerenstava, šteta se procjenjuje na oko 100 milijuna kuna. Spomenuta povjerenstva imaju zakonsku obvezu u roku 50 dana od proglašenja elementarne nepogode dostaviti konačna izvješća gdje će se vidjeti pravi razmjeri nastale štete. Nakon toga, župan će imenovati Povjerenstvo koje će utvrditi kriterije za dodjelu financijskih sredstava i izraditi prijedlog dodjele iznosa financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

Zagrebačka županija donijela je prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zagrebačke županije o kojoj će odlučiti Županijska skupština. Vlada RH 23. kolovoza donijela je odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac ove godine.
Prema navedenoj odluci županijama će se iz državnog proračuna osigurati sredstva za 75 posto cijene mjesečne karte za autobus, vlak, a najviše do visine mjesečnog limita koji za Zagrebačku županiju još uvijek nije utvrđen.

“U slučaju da Odlukom resornog Ministarstva za Zagrebačku županiju bude utvrđen mjesečni limit koji je manji od 75 posto mjesečne učeničke karte za autobus, Zagrebačka županija snosit će prijevozniku razliku sredstava do 75 posto cijene karte“ – izjavio je župan Kožić. Naglasio je i da su prijevoznici s područja Županije, tek kada im je jučer na sastanku prezentirana ova županijska odluka kojom se jamči isplata 75 posto cijene karte, prihvatili izdavanje subvencioniranih pokaza, kao i da će svima onima koji su već kupili pokaz prema tržišnim cijenama, vratiti razliku novaca. Ukoliko utvrđeni mjesečni limit bude točno 75 posto, Zagrebačka će županija svoja planirana sredstva preraspodijeliti gradovima i općinama na osnovu naknadno utvrđenih kriterija.

Župan se jučer susreo i s gradonačelnicima i načelnicima s područja Zagrebačke županije radi problematike prijevoza. „S obzirom da su naši mnogi gradovi i općine i do sada subvencionirali srednjoškolski prijevoz, a neki i do 50 posto, može se očekivati da će to nastaviti raditi i u buduće te da će svoje odluke prilagoditi novom stanju. Vjerujem kako će gotovo svi učenici srednjih škola na području Zagrebačke županije imati besplatan prijevoz“ – zaključio je župan.

Kožić je istaknuo kako je iznimno zadovoljan odlukom Vlade RH o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola te je nadodao kako bi sama provedba odluke bila mnogo lakša da je odluka donesena mjesec dana ranije, a ne pet dana prije početka nastave. Naime, županije su dužne provesti skraćeni postupak javne nabave te nakon toga sklopiti ugovor s prijevoznicima što iziskuje vrijeme, a škola je već u tijeku. Upozorio je i na određene nedostatke Vladine odluke. „Ova odluka odnosi se isključivo na međumjesni javni linijski prijevoz, što znači da djeca koja žive u općinama ili gradovima koje nemaju javi linijski prijevoz, a takvi slučajevi postoje u Zagrebačkoj županiji, nisu obuhvaćena ovom odlukom te nemaju pravo na takvu subvenciju“. Izrazio je nadu da će resorno ministarstvo prepoznati ovaj propust te omogućiti i tim učenicima subvenciju. Specifičnost županije je i to što mnoga djeca s područja Županije srednju školu pohađaju u Gradu Zagrebu, koji će, temeljem ove odluke, morati provesti postupak skraćene javne nabave s prijevoznicima s područja Županije. (zg-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni