“Prije referenduma trebamo odgovore na bitna pitanja”

U Pokretu HR zabrinuti su i zbog poglavlja slobode kretanja radnika, zapitavši se hoće li mladi napustiti Hrvatsku te kako će se amortizirati ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, mlijeko, stručne časopise i knjige

Pokret za modernu Hrvatsku (Pokret HR) izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji se pristupilo pripremama i samom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji jer se sva rasprava, kažu, svela neargumentirano izjašnjavanje za ili protiv ulaska u EU. Predsjednik Pokreta HR, Damir Gašparović ukazao je na konferenciji za novinare u nedjelju kako hrvatski građani još uvijek nisu dobili odgovore na pet bitnih pitanja na koja mogu i moraju dobiti odgovore prije samog referenduma, kako bi svoju odluku mogli temeljiti stvarnim činjenicama.
“Europska unija sama po sebi neće riješiti niti jedan naš strukturni ili dugoročni problem, već je to stvar za koju ćemo se potpuno neovisno o pripadnosti EU morati izboriti sami”, istaknuo je predsjednik Pokreta HR Damir Gašparović zauzevši se za zaštitu nacionalnih gospodarskih interesa.
Ocijenio je da građani nisu dobili odgovore na pitanja što će nakon ulaska u EU biti s hrvatskim poljoprivrednim zemljištima i samom poljoprivredom te kakve su obaveze preuzete kada su u pitanju hrvatski izvori pitke vode i šume. Također, dodaje, građani čekaju odgovor o budućnosti i sudbini hrvatskog zaštićenog ekološko – ribolovnog pojasa, te o tome postoji li model izlaska iz Unije pokaže li se da građanima ne odgovara biti njezinim dijelom. Gašparović je poručio kako Pokret HR načelno podržava ulazak Hrvatske u EU, ali da su navedena pitanja od vitalnog interesa za Hrvatsku i traže odgovor.
Ustvrdio je da je dogovoreni rok od sedam godina u kojem stranci ne mogu kupovati hrvatska poljoprivredna zemljišta iznimno kratak, navodeći primjer Poljske gdje je taj rok gotovo 17 godina. Gašparović kaže da se prešućuje podatak da Hrvatska ima pravo davati nacionalne potpore za proizvodnju šećera i maslinovog ulja samo tri godine nakon pristupanja, dodajući da je dosada Hrvatska namirivala oko jedan posto potreba EU za šećerom.
U Pokretu HR zabrinuti su i zbog poglavlja slobode kretanja radnika, zapitavši se hoće li mladi napustiti Hrvatsku te kako će se amortizirati ukidanje nulte stope PDV-a na kruh, mlijeko, stručne časopise i knjige.
Pokret HR kao pozitivnu stvar vidi regionalnu politiku, jer će se fondovi moći još jako dugo koristiti, te što će hrvatski postati službeni jezik EU, čime će dobiti dosad najveći značaj u povijesti, rečeno je na konferenciji za novinare.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni