Prijave za ljetovanje djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata

Prijave za ljetovanje djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14), provodi organizirano besplatno ljetovanje za 310 djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa, u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom. Kako doznajemo u Uredu, djeca imaju osiguran prijevoz, smještaj, tri obroka s dvije užine i zabavni program s animatorima.

Raspoloživi termini za ljetovanje djece hrvatskih branitelja:

  1. 01. 08. – 08. 08. 2016.
  2. 08. 08. – 15. 08. 2016.

Zahtjevi za raspoložive termine se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, do popunjenosti kapaciteta, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/6100-330 i 01/6166-282.

Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

  •  izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje odlazi na ljetovanje (neovisno o starosti izvatka)
  •  dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu za roditelja podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)
  •  dokaz o statusu hrvatskog branitelja
  •  preslika rješenja o dječjem doplatku (ostali podaci o visini primanja daju se izjavom)

Korisnici obiteljskih paketa nisu obvezni dostaviti naprijed navedenu dokumentaciju. (zg-magazin)