Prijave za javni rad do 10. travnja

Prijave za javni rad do 10. travnja

Grad Zagreba, Gradski ured za branitelje će od 10. travnja 2017. zaprimati zahtjeve nezaposlenih građana grada Zagreba i nezaposlenih hrvatskih branitelja za sudjelovanje u javnim radnim aktivnostima.

Nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir u trajanju od 40 radnih sati (5 dana), svaki sudionik stječe pravo upisa u jedan od odabranih programa osposobljavanja, odnosno prekvalifikacije ili na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.

Zahtjevi će se zaprimati u Gradskom uredu za branitelje, Vodnikova 14, od 8,00 do 15 sati. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni