Cijena odvoza otpada ovisit će o volumenu spremnika i broju odvoza

Cijena odvoza otpada ovisit će o volumenu spremnika i broju odvoza

Iako se najavljivalo kako će građani morati sami kupovati posebne vrećice za otpad, prema ovom Prijedlogu od te se ideje ipak odustalo. Tako će građani imati kantu od 80, 120 ili 240 litara, a zgrade jednu ili više kanti od 1100 litara. Zgrade će ugovarati odvoz po volumenu, a kako će se to raspodijeliti po kućanstvima ostavljeno je da se stanari dogovore preko predstavnika stanara. Kada se popune zakupljene kante građani bi prema ovom Prijedlogu od Čistoće trebali kupiti posebne vrećice.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine danas su raspravljali o Prijedlogu odluke o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada u gradu Zagrebu.

Prema Prijedlogu za davatelja usluge određena je zagrebačka Čistoća, a način određivanja troškova obavljanja ove javne usluge određuje se prema kriteriju količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te se kao i do sada obračunava za razdoblje od jednog mjeseca. U Prijedlogu je navedeno kako će se pružanje usluge prikupljanja biorazgradivog otpada propisati naknadno.

Iako se najavljivalo kako će građani morati sami kupovati posebne vrećice za otpad, prema ovom Prijedlogu od te se ideje ipak odustalo. Tako će građani imati kantu od 80, 120 ili 240 litara, a zgrade jednu ili više kanti od 1100 litara. Zgrade će ugovarati odvoz po volumenu, a kako će se to raspodijeliti po kućanstvima ostavljeno je da se stanari dogovore preko predstavnika stanara. Kada se popune zakupljene kante građani bi prema ovom Prijedlogu od Čistoće trebali kupiti posebne vrećice.

Cijena koju će građani Čistoći plaćati za prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada dobiti će se umnoškom zaduženog volumena spremnika za miješani komunalni otpad, prosječnog broja odvoza miješanog komunalnog otpada u tijeku jednog mjeseca i naknade za preuzimanje jedne litre miješanog komunalnog otpada.

Zeleni otoci na svakih tri do četiri tisuće stanovnika

Marijan Maras
Marijan Maras

Pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Marijan Maras obećao je kako će se u sljedećih tri mjeseca riješavati problem s nedostatkom spremnika za metal, plastiku, papir, biootpad i tekstil. „Ideja je da na svakih tri do četiri tisuće stanovnika imamo zeleni otok s kantama za razdvajanje“, otkrio je planove Maras.

Oporbeni zastupnici izrazili su nezadovoljstvo zbog činjenice kako još uvijek nije donesen plan za gospodarenje otpadom, te kako se ne zna gdje će i kada biti izgrađena spalionica smeća i hoće li se uopće graditi centar za gospodarenje otpadom.

Zastupnici su s 23 glasa za, 8 protiv i 11 suzdržanih prihvatili Prijedlog odluke.

Odmah ujutro prije početka sjednice, ispred Gradske skupštine prosvjedovali su građani zagrebačkog naselja Resnik i članovi Udruge za zaštitu okoliša Resnik. Oni su izrazili nezadovoljstvo zbog planova gradskih čelnika da se u tom naselju izgradi spalionica smeća.

2 500 kuna subvencije za ugradnju razdjelnika

Na današnjoj sjednici gradski su zastupnici raspravljali i o Prijedlogu odluke o subvencioniranju troškova nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u stambenim zgradama koje su priključene na centralni toplinski sustav na području Zagreba.

Pročelnik Maras rekao je kako ta odluka nije donesena prije jer nisu postojali uvjeti da se ona donese te kako Grad Zagreb nije vlasnik sustava toplinske energije.

Zastupnici su jednoglasno podržali prijedlog da se s 2 500 kuna po kućanstvu subvencionira trošak nabave i ugradnje razdjelnika. Rok za postavljanje razdjelnika je krajem 2016. godine, a predstavnici stanara do tada će morati pripremiti dokumentaciju i javiti se na natječaj.

(zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni