Prigovor na “štetne izmjene GUP-a” dostavilo 1100 građana

Prigovor na “štetne izmjene GUP-a” dostavilo 1100 građana

(Foto: Zelena akcija)

Kao glavna primjedba ističe se da predložene izmjene i dalje nisu u skladu s planom višeg reda – Prostornim planom Grada Zagreba, a prije mjesec dana resorno ministarstvo je zbog ove neusklađenosti prigovorilo Gradskoj upravi odbivši joj dati suglasnost za provedbu izmjena GUP-a

U Staroj gradskoj vijećnici u četvrtak je održano javno izlaganje o izmjenama i dopunama zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP-a). Predstavnici udruga (među kojims au Zelena aklcija, Pravo na grad i Udruga građana Siget) građanskih inicijativa i neovisni stručnjaci ponovno su izrazili neslaganje s mnogobrojnim izmjenama, a imali su primjedbe već i na sam proces donošenja GUP-a.

Podsjetili su da je gradonačelnik Milan Bandić prvo želio potpuno isključiti građane iz ovog procesa te izmijeniti GUP bez ikakve javne rasprave. Kada mu to nije pošlo za rukom, odredio je da javna rasprava bude u periodu kada je u Zagrebu prisutno najmanje građana (31. 7. – 14. 8. 2019.) Također, nije predviđeno slanje komentara putem e-pošte, već je to moguće napraviti isključivo poštom ili osobno.

No zahvaljujući angažmanu udruga i građanskih inicijativa do sada je u sklopu javne rasprave više od 1100 građana poslalo komentare kojima se protive »štetnim« izmjenama GUP-a.

Zelena akcija, Pravo na grad i neovisni stručnjaci napisali su elaborirane komentare na predložene izmjene GUP-a, dok su građanske inicijative sa Sigeta, Savice, Trešnjevke, Vrbana i Hipodroma u svojim kvartovima organizirale potpisivanje građana na otisnute komentare i primjedbe.

Predstavnici spomenutih udruga smatraju kako su građani prepoznali »opasnosti novog GUP-a« i uključili se u obranu grada »od nehumanog uništavanja«.

U priopćenju koje potpisuju Bernard Ivčić (Zelena akcija), Tomislav Vukoja (Udruga Siget) i Iva Marčetić (Pravo na grad), navodi se kako se očekuje da će do kraja javne rasprave, 14. kolovoza Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada pristići još više primjedbi. »Da je javna rasprava organizirana nakon ljeta, njihov broj bio bi još veći«, dodaje se.

»Ovo pokazuje da je velikom broju građana iznimno stalo kako će se razvijati Zagreb i da su spremni braniti javni interes od Bandića. Oni su tijekom proteklih godina jasno i glasno pokazali, putem Zborova građana i raznih okupljanja, da zahtijevaju više demokracije pri donošenju prostornih planova svih redova, kao i zaštitu okoliša u kojem žive«, navode aktivisti.

Navedeni trojac konstatira da aktualne izmjene GUP-a obiluju štetnim odredbama.

Tako se u skladu sa željama gradonačelnika Bandića prostoru Velesajma i Hipodroma dodaje mješovita namjena, što znači da bi se tamo mogle graditi zgrade, neboderi, trgovine, poslovni objekti, banke, hoteli, ugostiteljski objekti, javne garaže, itd.

»Time se priprema teren za tzv. Zagrebački Manhattan, megalomanski projekt na površini od 110 hektara za koji je Bandić s investitorom već potpisao Memorandum o razumijevanju. Osim toga, omogućava se prekomjerna izgradnja u donjogradskim blokovima, a omogućavaju se i nove javne garaže u Donjem gradu koje će dovući još više automobila u gradsko središte«, pojašnjavaju aktivisti.

Kao posebno važno ističu da predložene izmjene GUP-a i dalje nisu u skladu s Prostornim planom Grada Zagreba, tj. s planom višeg reda. Prije mjesec dana Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prigovorilo je Gradu Zagrebu zbog ove neusklađenosti. S obzirom da Grad nije postupio u skladu s prigovorom, Zelena akcija je već zatražila od Ministarstva obustavu postupka donošenja GUP-a.

Udruge su najavile kako će i dalje budno pratiti ovaj proces te argumentiranom kritikom, lobiranjem i uličnim akcijama se protiviti štetnim izmjenama GUP-a. (zg-magazin)