Preko MORH-ovih studija do posla

Preko MORH-ovih studija do posla

Zavšetkom ovih studija prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama OS RH na mjestima prvih časničkih dužnosti, naglašavaju u MORH-u.  Kadeti se promoviraju u čin poručnika te se nakon šestomjesečnog stažiranja i rada s mentorom, raspoređuju na prvu časničku dužnost zapovjednika voda u postrojbama OS RH.

Tekst: Valentina Vukoje

Foto: MORH / J. Kopi i T. Brandt

Gotovo svakodnevno se naglašava kako Hrvatska ima visoku stopu nezaposlenosti, a neke statistike svrstavaju Hrvatsku na neslavno drugo mjesto u Europi po broju nezaposlenih mladih ljudi. Tako se ispred nas nalazi jedino Španjolska s većim postotkom mladih bez posla. Prema statističkim podacima svaka treća nezaposlena osoba u Hrvatskoj mlađa je od 29 godina. Posebno zabrinjava visoka stopa nezaposlenih mladih ljudi s visokom stručnom spremom. Kada analitičari komentiraju visoku stopu nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba, onda se kao jedan od uzroka te visoke stope najčeše navodi neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada te prevelike upisne kvote na pojedinim fakultetima.

Za sada jedino hrvatsko ministarstvo koje je započelo projekte, kojima želi osigurati mladim ljudima posao nakon završetka fakulteta je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

MORH_kadeti

Prvi projekt MORH-a je „Kadet“ koji je pokrenut je 2003. godine u suradnji s nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Kadet je stipendist Oružanih snaga Repubilke Hrvatske (OS RH), koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju i stipendiranju na preddiplomskim studijima. Natječaj se raspisuje jednom godišnje u dnevnom tisku, a do sada se na natječaj od 2003. godine prijavilo preko 5000 kandidata, dok se prošle godine prijavilo čak 290 kandidata. Osim nastave na fakultetima kadeti su dužni svake godine završiti zimski i ljetni vojni kamp. Tijekom studiranja osigurana im je stipendija, smještaj, hrana, literatura, vojna odora, sportska oprema i naknada putnih troškova.

Dva nova studijska programa

MORH i Sveučilište u Zagrebu su 10. siječnja 2014. godine potpisali Sporazum o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tako su pokrenuta još dva sveučilišna studija. Prvi je Vojno vođenje i upravljanje, a drugi je Vojno inženjerstvo. Oba studija su namjenjena obrazovanju budućih časnika OS RH. Cilj pokretanja ovih studija je transformacija sustava vojnog školovanja.

MORH_kadeti_vjezbaPrva generacija novih studenata započeti će sa studiranjem u akademskoj godini 2014./2015., a nastava će se održavati na Hrvatskom Vojnom učilištu „Petar Zrinski“ i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske. Na svakom studijskom programu upisivati će se između 40 i 50 studenata. Studijski programi će trajati četiri godine i vrednovati će se s 240 ECTS bodova. Nositelj studija za Vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti, a nositelj tehničkog dijela predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva. Kandidati koji će se prijaviti na nove studijske programe morati će imati dobre ocijene iz trećeg i četvrtog razreda srednje škole, ali i dobar uspjeh na državnoj maturi iz predmeta matematika, hrvatski jezik i engleski jezik. Osim toga kandidati moraju zadovoljiti i selekcijski postupak, koji uključuje zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije. Prije početka prvog semestra kandidati moraju završiti i temeljnu vojničku obuku. Ministarstvo obrane RH je za buduće studente novih studijskih programa osiguralo mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 do 1300 kuna, smještaj i prehranu, literaturu, vojnu odoru i sportsku opremu te naknadu putnih troškova.

Potpis nosi obavezu

Uoči potpisivanja sporazuma između MORH-a i Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju novih studijskih programa, ministar obrane Ante Kotromanović je izjavio kako ovi studijski programi omogućavaju stvaranje boljih časnika te kako bez dobrog časnika nema niti dobre vojske. „Veseli me što među mladim ljudima već postoji velik interes za upis na ovaj studij, a primjetan je interes i među zemljama regije“, naglasio je Kotromanović. S ministrom se složio i načelnik Glavnog stožera OS RH, general zbora Drago Lovrić. „Revolucija u području vojnih poslova donosi nove izazove i nove potrebe, pa tako naši budući časnici trebaju biti sposobni odgovoriti na brojne složene zahtjeve. Oni moraju biti sposobni braniti teritorij, ali i biti dobri pregovarači i dobre vođe. Ovi studijski programi omogućavaju da naši budući časnici budu upravo takvi, i ovaj događaj za OS RH predstavljaju značajan iskorak“, istaknuo je Lovrić.

Nakon što kadet potpiše ugovor o školovanju s MORH-om, obvezuje se na ostanak u službi u OS RH u vremenu dvostrukog trajanja školovanja. Slična pravila vrijede i za MORH-ov program „Kadet“. Također postoje i pravila tijekom studija. Tako su studenti uključeni u program „Kadet“ dužni redovito ispunjavati sve obveze na fakultetu. Ponavljanje godine dopušteno je samo na završnoj godini studija, a u vrijeme ponavljanja godine  kadeti ne dobivaju stipendiju. Osim redovnih studijskih programa, kadeti su obavezni položiti i određene predmete iz nastavnih modula za potrebe OS-a. Tijekom vojne obuke, koju su kadeti u programu Kadet dužni proći, oni se osposobljavaju za rukovanje s oružjem, samostalnu orijentaciju, plivanje, skijanje, veslanje, padobranstvo i letenje, vojnu komunikaciju, uče vještine vođenja i zapovijedanja te vožnju motornih vozila.

Prekid školovanja obvezuje kadeta na povrat troškova školovanja, osim u slučaju ozljede kadeta, koja je nastala tijekom školovanja.

Siguran posao za prvostupnike

MORH_kadeti_knjigeU MORH-u ističu kako se po završetku studija Vojnog vođenja i upravljanja stječe akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajnog roda, a prvostupnici se zapošljavaju u postrojbama OS RH na mjestima prvih časničkih dužnosti.

Završetkom studija Vojnog inžinjerstva stječe se akademski naziv prvostupnika vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe. Zavšetkom ovih studija prvostupnike čeka siguran posao u postrojbama OS RH na mjestima prvih časničkih dužnosti, naglašavaju u MORH-u.  Kadeti se promoviraju u čin poručnika te se nakon šestomjesečnog stažiranja i rada s mentorom, raspoređuju na prvu časničku dužnost zapovjednika voda u postrojbama OS RH.

Za sve prvostupnike koji završe navedene studije postojati će mogućnost daljnjeg obrazovanja na specijalističkim tečajevima u zemlji i inozemstvu, a njihovim završetkom polaznici će zadovoljiti uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost. Postoji i mogućnost nastavka poslijediplomskog specijalističkog doktorskog studija na Ratnoj školi ili na nekom od interdisciplinarnih doktorskih studija na sveučilištu.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni