Predugo čekanje na terapiju za upalne reumatske bolesti dovodi do lošijeg ishoda liječenja

Predugo čekanje na terapiju za upalne reumatske bolesti dovodi do lošijeg ishoda liječenja

Horvat je rekao da poslije samo godinu dana jedan od deset oboljelih koji nije na terapiji nije više u stanju raditi, a poslije dvije godine rane destruktivne promjene vide se na zglobovima mnogih bolesnika, a nakon pet godina polovina svih oboljelih ozbiljno je onesposobljena

U povodu Europskog dana prava pacijenata – Koalicija udruga u zdravstvu, Savez društava multiple skleroze Hrvatske te udruga Remisija upozorili su na pojedina kršenja prava pacijenata na području multiple skleroze i upalnih reumatskih bolesti te su po prvi put predstavili Stavove o biotehnologiji, biološkim lijekovima i biološki sličnim lijekovima.

Glavna poruka tog dokumenta je potreba uvođenja Obrasca informiranog pristanka za pacijente prilikom promjene biološke terapije iz medicinski opravdanih razloga i detaljno upoznavanje s koristima i rizicima promjene biološke terapije. „Budući da praksa zamjene bioloških lijekova u Europi i svijetu nije nova, i da mnogi zdravstveni sustavi nameću liječnicima zamjenu izvornih bioloških lijekova biosličnim lijekovima iz nemedicinskih razloga kao što je niža cijena, ovakva zabrinutost za prava i sigurnost pacijenata u hrvatskom zdravstvenom sustavu nije neopravdana“, rekao je predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina.

Na Europski dan prava pacijenata,, 18. travnja udruge pacijenata upozorile su na ugrožavanje prava pacijenata u hrvatskome zdravstvenom sustavu.

Predugo čekanje za terapiju za upalne reumatske bolesti

Udruga Remisija istaknula je problem nepravovremenog propisivanja biološke terapije u liječenju reumatoidnog artritisa, a koja može spriječiti invalidnost i produžiti radnu sposobnost i visoku kvalitetu života oboljelima. „U ovom trenutku imamo dvostruka financijska ograničenja; liječenje biološkom terapijom u prvih godinu dana pokriva se iz proračuna bolnica, dakle na teret bolničkih proračuna, te limite HZZO-a za ustanove koje koriste sredstva iz fonda skupih lijekova, čime se dodatno umanjuju šanse za rano liječenje bolesnika s upalnim reumatskim bolestima i ulazak novih pacijenata u program terapije“, rekao je predsjednik udruge Remisija Nenad Horvat.

Posljedica tih financijskih ograničenja su liste čekanja pacijenata na terapiju po pojedinim bolnicama, što uzrokuje kasniji početak liječenja i samim time lošiji ishod za pacijenta. Horvat je rekao da poslije samo godinu dana jedan od deset oboljelih koji nije na terapiji nije više u stanju raditi, a poslije dvije godine rane destruktivne promjene vide se na zglobovima mnogih bolesnika, a nakon pet godina polovina svih oboljelih ozbiljno je onesposobljena.

Nema lijeka za starije od 55 godina s multiplom sklerozom

Savez društava multiple skleroze Hrvatske upozorio su da su oboljeli od multiple skleroze u Hrvatskoj zakinuti za rano liječenje koje je od ključne važnosti za značajno smanjenje progresije bolesti i odgađanje nastanka invalidnosti kod tih pacijenata. „Kriteriji HZZO-a za uključivanje na terapiju dostupnim lijekovima su izuzetno strogi te se od pacijenata za dobivanje terapije traži da nakon prvog kliničkog prikaza MS-a moraju imati još 2 bolnički liječena relapsa i vrijeme do početka liječenja se prolongira, a zna se da svaki relaps predstavlja dodatno oštećenje živčanog sustava. Osim toga, diskriminiraju se i oboljeli iznad 55 godina jer je upravo ta dob postavljena kao granica za dobivanje terapije”, rekla je Dijana Roginić, izvršna direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske.

Sve su ove restrikcije na štetu pacijenata jer im se nepotrebno odgađa liječenje koje je neophodno da bi se bolest držala pod kontrolom kako bi i dalje nastavili biti aktivni i samostalni članovi zajednice. Bez pravovremenog liječenja oštećenje živčanog sustava puno brže napreduje te ranije nastupa neki oblik invalidnosti i potreba za pomoći i skrbi od strane druge osobe.

Stav Koalicije udruga u zdravstvu, njenih članica i suradnih organizacija je da se izvorni biološki lijekovi i njima sukladni biološki slični lijekovi ne mogu se međusobno automatski zamjenjivati.

Unatoč težnji da učinkovita terapijska opcija bude dostupna po nižoj cijeni, ne smije se smetnuti s uma činjenica da jasni znanstveni dokazi i klinička procjena predstavljaju glavni prioritet u procjeni učinkovitosti i sigurnosti biološki sličnih lijekova u svakom individualnom slučaju.

Pozivaju Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da uvedu javnozdravstvene baze kliničkih podataka (registare ishoda liječenja) koja će omogućiti praćenje ishoda liječenja i nuspojava u realnom vremenu. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni