Predstavljeno sedam biciklističkih ruta na području Samobora

Predstavljeno sedam biciklističkih ruta na području Samobora

Rute obuhvaćaju oko 150 km staza, sa startom i ciljem na Trgu kralja Tomislava

Turistička zajednica grada Samobora je, u suradnji s Gradom Samoborom te brdsko biciklističkim klubovima Šišmiš i Krpelj, 2016. godine krenula s projektom izrade i obilježavanja biciklističkih ruta. I sam položaj grada stvoren je za obilazak i upoznavanje njegovih atrakcija na dva kotača, što je i cilj ovog projekta, predstavljenog u Bor baru na središnjem samoborskom trgu, u čijoj se blizini nalazi karta s informacijama o biciklističkim rutama.

Projekt je predstavila Ivana Kokot iz TZ grada Samobora, od koje je i potekla ideja da se biciklističke rute osmisle i označe. U suradnji sa samoborskim biciklističkim klubovima BBK Šišmiš i BBK Krpelj osmišljeno je 7 biciklističkih ruta, koje obuhvaćaju oko 150 km staza, sa startom i ciljem na Trgu kralja Tomislava. Najduža ruta duga je 30 km i vodi kroz Rude do Oštrca i istim putem nazad, a najkraća 10 km i vodi prema Otruševcu do Grgosove špilje, a potom nazad do Samobora. Rute su namijenjene biciklistima rekreativcima, te su osmišljene kao odgovor na sve veće potrebe posjetitelja i promociju biciklizma, ali i za upoznavanje udaljenih dijelova Samobora biciklom. Tako uključuju laganije i ravne cestovne staze, pa sve do zahtjevnih brdskih, koje obuhvaćaju vrlo atraktivne šumske dionice i obilazak udaljenijih zanimljivih lokacija Samobora: Veliki Dol, Oštrc, Grgosova špilja, Stari grad Okić, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, kao i druge prirodne atrakcije i zanimljivosti, sve do skele u Medsavama. Izrađene su uz suglasnost Hrvatskog planinarskog društva Japetić i GSS-a.

Otisnuta je biciklistička karta s visinskim profilima i opisima staza, na hrvatskom i engleskom jeziku, a izrađeni su i .kml i .gpx fileovi svake rute koji će se uskoro moći preuzeti sa službene stranice Grada Samobora, ali i putem QR koda.

Prometni projekt izradila je tvrtka Pismorad, rute su obilježene i na terenu, u skladu s prometnim propisima, dok je dizajn znakova i same karte osmislio Studio Imago.

Direktorica TZ grada Samobora Martina Paladina naglasila je kako vjeruje da će označavanje i osmišljavanje ovih biciklističkih ruta pridonijeti razvoju cikloturizma na području Samobora. (zg-m)