Predstavljeni softveri za provjeru autentičnosti sveučilišnih radova

Predstavljeni softveri za provjeru autentičnosti sveučilišnih radova

U Sveučilišnom računskom centru Srce danas su predstavljeni softveri za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja. Riječ je o dva softvera, sofveru američkog dobavljača Turnitin i softveru njemačkog dobavljača PlagScan.

Softveri će biti dostupni za 150 tisuća studenata i 9600 nastavnika, a omogućit će provjeru studentskih radova, od seminarskih, završnih do doktorskih, što će olakšati prosudbu vezanu za autentičnost pojedinog rada. Sredstva za nabavu licencija za korištenje softvera je na inicijativu Srca osiguralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Licencije softvera omogućuju neograničen broj provjera.

Pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima dr. sc. Sandra Kučina Softić je rekla da mogućnost korištenja softvera imaju sva javna visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Softvere mogu koristiti nastavnici i nenastavno osoblje te studenti sukladno procedurama i potrebama na pojedinim visokim učilištima.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak je zahvalila Srcu na njihovoj inicijativi. „Radi se o unapređenju kvalitete ne samo visokog obrazovanja, nego obrazovanja općenito, ali i prakse etičnosti. U tom smislu ovo je važna antikoprupcijskih mjera”, rekla je ministrica Divjak. Naglasila je da je Ministarstvo uložilo 2 milijuna kuna, ali je sigurna da je to je izvrsno ulaganje.

Pojasnila je da se studentima omogućava da provjere svoj rad prije nego što ga predaju profesoru, što je važno jer student može provjeriti ispravnost svojih citata te ustanoviti što treba napraviti ne bi li poboljšao kvalitetu svog rada.

„Kolikogod su softveri važni, najvažniji je čovjek. Student je taj koji treba shvatiti da treba napraviti provjeru te mora naučiti kako treba ispravno citirati i upotrebljavati literaturu, ali i dati svoj izvorni doprinos. S druge strane, podsjećamo profesore koliko je značajno ne samo provjeravati nego i poučavati studente etičkim aspektima u visokom obrazovanju i etičkim aspektima u znanosti”, zaključila je ministrica Divjak.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni