Predstavljena digitalna usluga e-Narudžbenica

Predstavljena digitalna usluga e-Narudžbenica

U Gradskoj upravi danas je predstavljena nova digitalna usluga e-Narudžbenica kojom je Grad Zagerb implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja narudžbenica u postupcima jednostavne nabave.

Elektroničkim potpisivanjem narudžbenice te njezinim slanjem u elektroničkom obliku prema odabranom ponuditelju pojednostavljen je administrativni postupak, povećana je učinkovitost te su umanjeni troškovi i vrijeme obrade za 6600 narudžbenica koliko ih je bilo u 2019., rečeno je na predstavljanju. Za svaku narudžbenicu do sada je bilo potrebno otisnuti više kopija i fizički ih dostaviti na pet adresa, no toga sada više nema.

Gradonačelnika Milan Bandić je podsjetio da su građanima i poslovnim subjektima već dostupni brojni online servisi Grada Zagreba, npr. e-Pisarnica, e-Školstvo, e-Matica Grada Zagreba,e-Beba i dr. Poručio je da se intenzivno se radi na digitalizaciji još nekih usluga, npr. za izdavanje akata za građenje (građevinska, lokacijska, uporabna dozvola…), za postupke izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te za postupak podnošenja primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a te e-Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb. (ZG-m)