Predstavljanje mini kompostera Marijana Radaneca

Inovator i eko proizvođač iz Bjelovara Marijan Radanec danas će u 19 sati u objektu „Sokač“ na Novoj cesti 130, na zagrebačkoj Trešnjevci predstaviti autorski inovativni uradak tzv. „biološki toranj“, odnosno mini biološki komposter. Riječ je o kućnoj ekološkoj i ekonomičnoj selekciji organskog otpada sa za sada jedinstvenim načinom njegovog odvajanja i kompostiranja uz pomoć učinkovitih autohtonih mikroroganizama. Za smišljeno objedinjavanje organskog otpada i njegovog pretvaranja u kompost uz minimalno korištenje energije autor je dobio srebrno odličje na nedavno održanom Sajmu inovacija 2014. godine u Bjelovaru. Pri sakupljanju, valja prvo grubo razvrstati otpad (hrana, ostaci od poljodjelskih radova, sirovina za ogrijev) odnosno sa „tretmanom“ treba započeti na mjestu nastanka zbog higijene i mirisa tzv. bio – aktivni kontejner. Inovacija je zaživjela i kao „bjelovarski koncept“ koji će ubuduće predstavljati metodologiju rada inovatora. (S. K.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni