Predavanje o etičnoj banci i bankarstvu

Predavanje o etičnoj banci i bankarstvu

Kršćanski kulturni centar i Zadruga za etično financiranje (ZEF) predstavit će Zagrepčanima način funkcioniranja etične banke i dobrog bankarstva budućnosti odnosno mogućnost(i) učlanjenja u zadrugu i ostvarivanje prava zadrugara

Kršćanski kulturni centar u utorak 13. listopada u 19,30 sati u Gundulićevoj 10, organizira predavanje pod nazivom Dobro bankarstvo budućnosti s etičnom bankom koje će se održati u Dvorani družbe sestara milosrdnica. Predavači Goran Jeras upravitelj Zadruge za etično financiranje (ZEF) i Krešimir Prevendar direktor razvoja poslovanja i kreditiranja govorit će okupljenima na koji način funkcionira ustrojeni ZEF, kako se zadruzi može pristupiti i što članovima nudi.

Cilj je spomenutog, stvaranje preduvjeta za osnivanje »ebanke d.d.« – prve hrvatske etične razvojne banke. Zadruga će joj biti osnivač i jedini vlasnik odnosno dioničar. Ustrojena kao pravna osoba, Zadruga za etično financiranje »… vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo kao i to da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice. Ravnomjerno se profit mora raspodijeliti među svim članovima koji su pridonijeli njegovom stvaranju«.

Temeljne vrijednosti povjerenje, solidarnost i jednakost

Osnivači ističu kako su temeljne vrijednosti ZEF-a : etičnost, povjerenje, solidarnost, jednakost, učinkovitost, transparentnost, društvena odgovornost, demokratičnost, inovativnost… Okupljeni će moći doznati da su Zadruge (regulirane su Zakonom o zadrugama) definirane kao »… otvorena, samostalna i neovisna društva kojima upravljaju njihovi članovi. Oni svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem usluga zadruge, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći, ostvaruju, unapređuju i zaštićuju pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe zbog kojih je osnovana«.

Načela su joj dobrovoljno članstvo i otvoreno društvo, demokratsko upravljanje, gospodarska suradnja članova, izobrazba, osposobljavanje, autonomija, pravedna raspodjela, međuzadružna suradnja i dr. Članom može postati samo osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, posluje u sklopu nje ili koristi usluge zadruge odnosno na drugi način (ne)posredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je osnovana.

Najviše joj je tijelo Skupština koju čine svi zadrugari a svaki od njih »nosi« po jedan glas. ZEF-u se može pristupiti s ispunjenom prijavnicom koja se nalazi na internetskoj stranici www.zef.hr , odnosno pristupnica.zef.hr,. Svi koji žele doznati nešto više ili prokomentirati stvaranje etične banke u Hrvatskoj mogu to učiniti na http://blog.zef.hr.

S. Kratz

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni