Pravna klinika uskoro u novom prostoru

Pravna klinika uskoro u novom prostoru

U suradnji s Gradom Klinika će preuzimati predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana, koje upute nadležne gradske službe te će pružati Gradu druge usluge iz područja njegova rada i djelovanja.

Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastaviti će s pružanjem besplatne pravne pomoću ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima, koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Jučer je potpisan Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike, kojim se nastavlja suradnja na projektu poboljšanja standarda pravne zaštite građana. U suradnji s Gradom Klinika će preuzimati predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana, koje upute nadležne gradske službe te će pružati Gradu druge usluge iz područja njegova rada i djelovanja.

Grad se obvezao ustupiti Pravnoj klinici prostor od 195 metara kvadratnih u Žerjavićevoj ulici 6, budući da sadašnji prostorni uvjeti Pravne klinike više nisu dostatni.

Potpisnici Sporazuma gradonačelnik Milan Bandić i dekan Pravnog fakulteta Hrvoje Sikirić složili su se da je ovo važan korak u zajedničkoj suradnji kojim bi se trebao osigurati još bolji pravni sustav te da i dalje treba poticati izvrsnost u nastavnome procesu, s obzirom na povećanje broja predmeta na oko 2 200 u prošloj godini, koje obrađuje preko 120 osoba, studenata, akademskih mentora, vanjskih suradnika.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni