Požurite i rezervirajte svoju vrtnu parcelu u Zagrebu

Požurite i rezervirajte svoju vrtnu parcelu u Zagrebu

Parcele se nalaze na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“, na području Gradske četvrti Stenjevec, na lokaciji Ulica Savska opatovina I. odvojak, te na području Gradske četvrti Maksimir, na lokaciji Mandlova ulica.

U srijedu, 15. ožujka počelo je prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Grada Zagreba koji žele proizvoditi hranu (povrće i jagodasto voće), začinsko bilje i cvijeće za vlastite potrebe. Zahtjevi će se prikupljati do kraja ožujka, točnije do srijede 30. ožujka.

Vrtne parcele, njih ukupno 109, u površini do 50 m2, nalaze se na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“, na području Gradske četvrti Stenjevec, na lokaciji Ulica Savska opatovina I. odvojak, te na području Gradske četvrti Maksimir, na lokaciji Mandlova ulica.
Parcele se daju na korištenje građanima na rok od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema vrtnim parcelama odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva, a podnosi se na Obrascu zahtjeva , Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u roku od 15 dana od dana objave poziva (15. ožujka).

Redoviti nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redari Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i  komunalni redari Sektora za komunalne poslove i javne površine, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Cijeli poziv pročitajte na stranicama Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=87787

(M. F.)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni