Javni poziv za gradske vrtove u Novom Zagrebu i Peščenici

Javni poziv za gradske vrtove u Novom Zagrebu i Peščenici

Vrtne parcele, njih ukupno 47, se nalaze na području sljedećih gradskih četvrti:

32 na području Gradske četvrti Novi Zagreb – Zapad, na lokaciji Mrkšina ulica i
15 na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva, a podnosi se na Obrascu zahtjeva , Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u roku od 15 dana od dana objave poziva (26. rujna).

Redoviti nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redari Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i  komunalni redari Sektora za komunalne poslove i javne površine, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Cijeli poziv pročitajte na stranicama Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=96234

(Zg-magazin)