Požar u PAN-u utjecao samo na kvalitetu zraka u blizini požarišta

Požar u PAN-u utjecao samo na kvalitetu zraka u blizini požarišta

Nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ na dan 11. lipnja 2018. godine, obaviješten o izbijanju požara unutar pogona tvrtke Pan – tvornica papira Zagreb d.o.o. u Radničkoj cesti 173, djelatnici Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pravovremeno su izašli na teren provesti mjerenja o potencijalnom zagađenju zraka, javljaju iz zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Nakon obavljenih višestrukih mjerenja na samom požarištu vrijednosti ugljikovog monoksida (CO) izmjerene su u vrijednostima do 92 ppm što predstavlja vrijednost iznad graničnih dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/9, 75/13, 51/16). Ove vrijednosti su očekivane s obzirom na neposrednu blizinu požarišta.

Razine ugljikovog dioksida (CO2) nisu odstupale od propisanih graničnih vrijednosti.

S ciljem utvrđivanja mogućih nepoznatih organskih zagađenja u zraku, izuzeti su uzorci i izvršena je analiza uzoraka zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS). U uzorcima zraka utvrđene su manje količine spojeva iz skupine BTEX-a (etil benzen, m,p-ksilen i o-ksilen), spojeva iz skupine trimetil benzena i tragovi spojeva iz skupine ugljikovodika. Predmetni spojevi uobičajeno se oslobađaju tijekom izgaranja gorive mase ove vrste. Osim navedenih spojeva u dostavljenim uzorcima nije utvrđena prisutnost toksikološki značajnih spojeva.

Na lokacijama udaljenijim od mjesta izbijanja požara nisu zabilježena značajnija odstupanja od svakodnevnih mjerenja. Rezultati mjerenja kakvoće zraka u realnom vremenu dostupni su na aplikaciji Ekološka karta Grada Zagreba – https://ekokartazagreb.stampar.hr/.

Radi dodatne procjene ponovit će se trenutna mjerenja i pregledna analize zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS). (zg-m)