Povlaštene parking karte sada i u elektroničkom obliku

Povlaštene parking karte sada i u elektroničkom obliku

Od 9. siječnja Zagrebparking povlaštene parkirališne karte izdaje u elektroničkom obliku zbog čega one više ne moraju biti vidljive na vjetrobranskom staklu.

Korisnik samo dobiva račun, a uz njega i jedan list papira na kojem je naznačeno do kada karta vrijedi. Ipak, naljepnice za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i dalje će se moći kupiti isključivo u materijaliziranom obliku.

Postupak kupnje se ne mijenja, i dalje su odvija u podružnicama Zagrebparkinga na adresama Šubićeva 40/III i u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga – Ulica grada Vukovara 41.

Prošle godine uvedene su elektroničke karte za vozače koji nemaju povlaštene ili komercijalne karte, tako da uz SMS i automat, parkiranje mogu platiti kupnjom karte na kiosku koja se ne treba isticati na staklu.

Očekuje se uvođenje kupnje putem internet stranice, te slanje obavijesti putem SMS-a ili elektroničkom poštom o važenju parking karte, najavljuju iz Zagrebparkinga. (zg-m)