Povezuje se javni prijevoz Zagreba i dvije županije

Povezuje se javni prijevoz Zagreba i dvije županije

Osnovni cilj integriranog prometnog sustava je zadovoljan putnik, kojem je omogućeno putovanje s jednom putnom ispravom koristeći pri tom različita prijevozna sredstva od tramvaja, autobusa do željeznice

Zagrebačka županija sklopit će s Krapinsko-zagorskom županijom i Gradom Zagrebom Sporazum o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije – zaključeno je na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije. Ovaj sporazum prethodno je prihvatila i Skupština Grada Zagreba.

Temeljem sporazuma osnovat će se novo trgovačko društvo koje će obavljati poslove realizacije investicijskih projekata u fazi projektiranja i građenja, koje će zajednički Grad Zagreb s udjelom od 60 posto, Zagrebačke županije s 25 te Krapinsko-zagorska županija s 15 posto. Osnovni cilj integriranog prometnog sustava je zadovoljan putnik, kojem je omogućeno putovanje s jednom putnom ispravom koristeći pri tom različita prijevozna sredstva od tramvaja, autobusa do željeznice. Potpisivanjem ovog Sporazuma steći će se osnovne pretpostavke da se ovaj projekt vrijedan oko 145 milijuna eura kandidira na fondove Europske unije.

Na sjednici je donesen i Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Zagrebačke županije za 2012. godinu kojeg je za potrebe županije izradila Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske. Godišnji Plan sadrži ciljeve, uključujući okvirni cilj uštede energije na području županije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove itd. Ukupni cilj energetskih ušteda na području Zagrebačke županije koje će se ostvariti provedbom aktivnosti i projekta predviđenih u Planu u sektoru industrije, prometa te općem sektoru iznosi 102,69 TJ (tera džul). Za devet mjera koje će se provoditi tijekom 2012. godine potrebno je 5,7 milijuna kuna. Zagrebačka županija u svom Proračunu osigurala je 1,2 milijuna kuna dok će se preostali iznos prikupiti iz različitih bespovratnih izvora kao što su Fond za zaštitu okoliša, Program Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – TAM BAS, Program IPA  III C – malo i srednje poduzetništvo te Operativni program IPA Slovenija Hrvatska 2007-2013.

Skupština Zagrebačke županije predložit će Vladi RH da donese odluku o pokretanju projekta uređenja i korištenja rijeke Save na području od granice s Republikom Slovenijom do Općine Rugvica te da se Zagrebačka županija aktivno uključi u njegovu realizaciju. Navedeni projekt od iznimnog je značaja za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, ali i širu regiju, a njegovom realizacijom navedeno područje štitilo bi se od poplava i omogućilo bi se optimalno korištenje vode rijeke Save. Također, uređenjem korita rijeke i zaobalja otvorile bi se nove mogućnosti širenja i urbanističkog uređenje prostora, razvoja poljoprivredne proizvodnje kao i turizma, sporta i rekreacije itd.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni