Potpore Zagrebačke županije

Sa 700.000 kn Zagrebačka županija će sufinancirati hitnu medicinsku pomoć u Domu zdravlja Zagrebačke županije. Na ovaj način ujednačit će se standard hitne medicinske pomoći u svim dijelovima županije / Turističkoj zajednici Zagrebačke županije dodijelit će se 350.000 kn za realizaciju projekata u prvoj polovici ove godine

 Prema godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije u 2011. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 275.126.462,12 kn. Ukupni rashodi u 2011. godini iznosili su 258.602.252,74 kn. Konačnu odluku o obračunu proračuna za prošlu godinu donijet će Skupština Zagrebačke županije na sljedećoj sjednici koja će se održati sredinom svibnja.

 Temeljem provedenog javnog natječaja Zagrebačka županija dodijelit će 1.490.000 kn financijske potpore programima i projektima zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih organizacija civilnog društva. Potpore će dobiti 38 organizacija civilnog društva.

Sa 700.000 kn Zagrebačka županija će sufinancirati hitnu medicinsku pomoć u Domu zdravlja Zagrebačke županije. Na ovaj način ujednačit će se standard hitne medicinske pomoći u svim dijelovima županije. Naime, županijski Dom zdravlja trenutno s HZZO-m ima ugovorenu hitnu medicinsku pomoć u tri ispostave i to Samoboru, Velikoj Gorici i Zaprešiću dok je u ostalim dijelovima županije rad organiziran preko pripravnosti i dežurstva. Ujedno, rad kirurške ambulante u Samoboru, Zagrebačka će županija sufinancirati s 50.000 kn.

Zagrebačka županija sufinancirat će s 425.000 kn preventivne programe Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. U ovoj godini s po 50.000 kn sufinancirat će se preventivni program mentalnog zdravlja, prevencija pušenja, prevencija prekomjerne težine, šećerne bolesti, spolno prenosivih bolesti, prevencija raka dojke te karcinoma prostate dok će se sa 75.000 kn sufinancirati program izvanbolničkog liječenja ovisnosti.

Turističkoj zajednici Zagrebačke županije dodijelit će se 350.000 kn za realizaciju projekata u prvoj polovici ove godine.

Za rad Vijeća srpske, albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, češke i mađarske nacionalne manjine koje djeluju na području Zagrebačke županije u ovoj godini izdvojit će se 310.500 kuna.

Nastavlja se izrada projekta „Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze“. Cilj projekta je upoznati vinare s novim otpornim sortama vinove loze na kojima se temelji proizvodnja vina u svijetu te potaknuti prelazak vinogradara na ekološku vinogradarsku proizvodnju kroz introdukciju sorata otpornih na gljivične bolesti. Projekt će provoditi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a financirat će ga Zagrebačka županija s 240.000 kn kroz četiri godine.

Zagrebačka županija osigurala je 50.000  kn za provođenje projekta „Medijacija u školi – Prevencija nasilja među djecom i mladima“. Medijacija kao oblik rješavanja sukoba predstavlja oblik prevencije nasilja među djecom i mladima. Cilj projekta je educirati nastavnike i stručne suradnike iz područja medijacije kako bi bili što spremniji na podršku učenicima u razrješavanju njihovih sukoba. Edukaciji će prisustvovati po dvoje nastavnika/stručnih suradnika iz škola kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Hrvatska matica iseljenika već dvadeset godina organizira Malu školu hrvatskog jezika i kulture za djecu u dobi od 9 do 16 godina koja žive i obrazuju se izvan Hrvatske. Zagrebačka županija financirat će troškove boravka u Maloj školi dvanaestoro djece slabijeg imovinskog stanja te će za tu namjenu izdvojiti 24.420 kn.

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni