Potpore za poljoprivredu i ruralni razvitak

Potpore za poljoprivredu i ruralni razvitak

Pomoć gradovima i općinama s područja županije dodjeljivat će se za organizaciju gospodarskih manifestacija od državnog ili regionalnog značaja. Najviši ukupni godišnji iznos županijske novčane donacije i pomoći koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 100.000 kuna

Zagrebačka županija raspisala je natječaj vrijedan 1.235.000 kuna za dodjelu pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2014. godine.

Natječaj je namijenjen organizacijama poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba, lovaca, proizvođača tradicionalnih proizvoda i strojnih prstenova koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju sjedište na području Zagrebačke županije te su nositelji/organizatori ili suorganizatori provedbe projekata. Također, na natječaj se mogu javiti gradovi i općine s područja Zagrebačke županije, koji su na području Zagrebačke županije organizatori ili suorganizatori manifestacija.

Podupiranje razvoja novih proizvoda

Donacije organizacijama poljoprivrednih proizvođača dodjeljivat će se za sufinanciranje rada organizacija poljoprivrednih proizvođača kao i za provođenje edukacija i prezentacija. Također, sredstva će se dodjeljivati za gospodarske manifestacije, za poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje novih tehnologija, razvoj novih proizvoda te za razvoj ribolova što podrazumijeva krajobrazno uređenje jezera.

Pomoć gradovima i općinama s područja županije dodjeljivat će se za organizaciju gospodarskih manifestacija od državnog ili regionalnog značaja. Najviši ukupni godišnji iznos županijske novčane donacije i pomoći koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 100.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a sve informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72; na broj telefona 01/6009-426, 6009-416 te na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr.

(zg-magazin)