Potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga

Potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga

Katalog sadrži konsolidirane i deduplicirane metapodatke za više od 1,500.000 bibliografskih zapisa, a korisnicima pruža informacije o lokaciji pronađene jedinice građe kao i podatke o statusu dostupnosti te raspoloživosti primjerka za posudbu u realnome vremenu

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu je 28. svibnja 2018. svečano potpisan Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga.

Sporazum su potpisali dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica NSK u Zagrebu, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prof. dr. sc. Miloš Judaš, izaslanik rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prodekan za znastvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 Tatijana Petrić, glavna ravnateljica NSK istaknula je kako je Hrvatski nacionalni skupni katalog prvi i jedinstveni distribuirani skupni katalog u Hrvatskoj koji omogućuje uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim izvorima dostupnim u više od 45 knjižničnih kataloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica, uključujući i fondom najbogatiji katalog NSK. Katalog sadrži konsolidirane i deduplicirane metapodatke za više od 1,500.000 bibliografskih zapisa, a korisnicima pruža informacije o lokaciji pronađene jedinice građe kao i podatke o statusu dostupnosti te raspoloživosti primjerka za posudbu u realnome vremenu.

„Hrvatski nacionalni skupni katalog zajednički je doprinos svih uključenih institucija u izgradnji nacionalne informacijske infrastrukture, a Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ulagat će sve svoje napore u nastavak koordinacije procesa razvoja Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga, posebice kroz daljnju integraciju knjižničnih fondova hrvatskih knjižnica u skupni katalog te provedbu tehničkih procedura preuzimanja, konsolidacije te integracije knjižničnih fondova, rekla je dr. sc. Tatijana Petrić. Glavna ravnateljica NSK dodala je i da je sudjelovanje u distribuiranom skupnom katalogu omogućeno svim hrvatskim knjižnicama i pozvala je druga sveučilišta da se pridruže suradnji.

Dr. sc. Dijana Machala, savjetnica za knjižnični informacijski sustav istaknula je kako je rad na uspostavi Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga započeo u lipnju 2016. godine izradom i objavom Smjernica za izradu skupnoga kataloga, a u svibnju 2017. godine objavljena je testna inačica kataloga u njegovoj punoj funkcionalnosti. Programska načela i ciljevi definirani su provedbom znanstveno-istraživačkih projekata NISKA i NISKA2 te Tempus projektom izrade Modela sveučilišnog knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni