Porenuta inicijativa za osnivanje Udruge za slobodne informacije

Porenuta inicijativa za osnivanje Udruge za slobodne informacije

Naziv Udruge “SINBAD” predstavlja kraticu motta pod kojim bi se njezina djelatnost trebala odvijati, a koji glasi – “Slobodne INformacije – Bolja Alternativa za Društvo”. Ovakva je udruga prema mišljenju njezinih pokretača potrebna, jer se danas problematici slobodnih informacija odnosno  pitanjima dostupnosti svih raspoloživih podataka, znanja i uopće duhovnih dobara bilo koje vrste, ne poklanja gotovo nikakva pažnja, premda je ova  problematika jedan od najznačajnijih faktora društvenog razvoja u današnjem svijetu

Krajem ožujka ove godine u Zagrebu je pokrenuta inicijativa za osnivanje Udruge za slobodne informacije “SINBAD”. Naziv Udruge predstavlja kratica motta pod kojim bi se njezina djelatnost trebala odvijati, a koji glasi – “Slobodne INformacije – Bolja Alternativa za Društvo”. Ovakva je udruga prema mišljenju njezinih pokretača potrebna, jer se danas, bar ovdje kod nas u Hrvatskoj, problematici slobodnih informacija ili drugim riječima pitanjima najšire dostupnosti svih raspoloživih podataka, znanja i uopće duhovnih dobara bilo koje vrste, ne poklanja gotovo nikakva pažnja, premda je ova problematika jedan od najznačajnijih faktora društvenog razvoja u današnjem svijetu.
Posredstvom Udruge za slobodne informacije “SINBAD” željeli bismo se priključiti naporima Pokreta za slobodni softver i slobodne informacije usmjerenim na ukidanje koncepcije vlasništva nad duhovnim tvorevinama čovječanstva koja po našem mišljenju predstavlja glavni uzrok problema što se pojavljuju na ovom polju. Udruga će se zalagati se za slobodnu razmjenu svih oblika informacija (koje nisu privatne prirode) – pisanih (knjige, znanstveni radovi, tehnička dokumentacija i sl.), glazbenih, vizualnih, programskih, u bilo kojoj formi, kao i za slobodno širenje znanja, te slobodan razvoj tehnologije. Udruga namjerava raditi na ostvarenju svih zahtjeva koji se tiču slobode u sferi ideja, postavljenih u zaključku The dotCommunist Manifestu Ebena Moglena (vidi web adresu http://emoglen.law.columbia.edu/my_pubs/dcm.html), a ideju “copylefta” koju su Richard Stallman, Moglen i drugi aktivisti pravno utemeljili u obliku dokumenta pod nazivom “GNU Public License” (GPL), nastojat će proširiti na sva područja vezana uz održanje života i interese društva. Udruga se također namjerava angažirati na borbi protiv upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao sustava kontrole nad društvom, a posebice protiv stvaranja tzv. “virtualnih svjetova” koji se “postvaruju” posredstvom suvremenih komunikcijskih mreža, a koji služe za zarobljavanje ljudskih umova, da bi se njima moglo manipulirati na što jednostavniji i efikasniji način. S obzirom da ove manipulacije, danas globalnih razmjera, posebno zahvaćaju mlade generacije i čak što više, u sve većoj mjeri utiču na njihovo “formiranje”, Udruga će nastojati javno ih razobličiti na sve moguće načine, jer je to trend koji može imati dalekosežne negativne posljedice u našoj budućnosti.

Inače, detalji upravo naznačenih smjernica rada Udruge, kao i uopće, njezinih namjera i ciljeva, razrađeni su u programskom dokumentu pod nazivom “Deklaracija Udruge ‘SINBAD'”. Deklaracija i osnovni podaci o Udruzi mogu se naći na njezinim web stranicama:

Web adresa Udruge: http://sinbad.bplaced.net/
e-mail adresa Udruge: udruga.sinbad@gmail.com

Udruga je zasad “neformalna”, pa je i članstvo je neformalno – svodi se na uključivanje u internu komunikaciju njezinih članova (direktnu, telefonsku ili onu putem e-maila).
Udruga poziva sve one koji se slažu sa gore izloženim ciljevima, odnosno s onim što piše njezinoj Deklaraciji, a koji imaju volje i vremena za angažman na spomenutim područjima, da se jave na naš e-mail i eventualno nam se priključe u zajedničkom radu, koji bi se mogao pokazati veoma korisnim za sadašnjost i budućnost društva kojemu pripadamo.