Ponovna uporaba otpadnih PVC cijevi: Sjeme urbane poljoprivrede

Ponovna uporaba otpadnih PVC cijevi: Sjeme urbane poljoprivrede

(Slika 1. Izvor: http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/)

U Aarhusu, drugom po veličini gradu u Danskoj, aromatično bilje i krumpiri rastu u širokim PVC cijevima. Sve se odvija u sklopu projekta kojeg potpomaže VinylPlus, a okuplja znanstvenike sa sveučilišta, arhitekte, lokalne vlasti i industriju, s ciljem uspostave održive proizvodnje hrane uporabom građevinskog PVC otpada.

prof. dr. Branka Andričić

Urbanizacija pred nas stavlja novi izazov. Nameće se pitanje kako održivo osigurati hranu za gradove koji se šire? Jedan od odgovora je urbana poljoprivreda1. Prema procjeni FAO-a (Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a), oko 800 000 ljudi širom svijeta uključeno je u ovaj inovativni oblik proizvodnje hrane. Razlog popularnosti su očite prednosti: transport, ambalaža i uporaba zemljišta su minimalni, što ima pozitivan utjecaj na klimu. Porast osobne proizvodnje hrane također pomaže građanima slabijeg imovinskog stanja da uštede novac potreban za kupovinu hrane.

A osnova za urbanu poljoprivredu je kruti PVC građevinski otpad. Odbačene cijevi i žljebovi su lako dostupni i besplatni, a trajnost PVC-a, vodonepropusnost i mala masa čine ga idealnim materijalom za uradi sam urbane farme. Kreativne ideje uzgoja bilja u otpadnom PVC građevinskom materijalu postoje godinama: ReFarmeri u Lyonu uzgajaju povrće za vrhunske europske restorane.

Slika 2. Izvor: http://refarmers.co/about/pilot-farm/

A sada, uz potporu VinylPlusa, kroz projekt Urbana poljoprivreda istražuje se mogućnost sustavnije uporabe građevinskog PVC otpada. Projekt obuhvaća konstruiranje i izgradnju prototipova od PVC građevinskog otpada, znanstvenu procjenu održivosti te uspostavlja suradnju s arhitektima, lokalnim vlastima, vlasnicima otpada i prerađivačima PVC-a. Trenutni partneri su PVC Information Council Denmark, arhitekti Kare Solvesten i Maja Sonderskov, profesorica Marianne Thomsen i doktorand Diana Romeo sa Sveučilišta Aarhus, Nordisk Wavin i grad Aarhus.

Grad Aarhus aktivno učestvuje u uspostavi urbane poljoprivrede u velikim gradovima, jer je zainteresiran za interakciju između lokalne vlasti, gospodarstva i civilnog društva te suradnju na ovom projektu smatraju daljnjim korakom.

Smatraju da treba formirati centre za razmjenu PVC građevinskog otpada gdje bi građani preuzeli sortirani PVC otpad, koji bi onda koristili za svoje urbane vrtove. Potencijal vide i u formiranju socijalnih poduzeća gdje bi nezaposleni građani mogli raditi na proizvodnji i prodaji vertikalnih vrtova, povezujući na taj način kružno gospodarstvo s održivom proizvodnjom hrane.

Aarhus je 2018, u suradnji s PVC ICD i Nordisk Wavin instalirao prvi prototip od PVC cijevi u kojem se uspješno uzgajaju krumpiri, rajčice i aromatično bilje. Na temelju ovog projekta Vinylplus u budućnosti planira sakupljanje, razvrstavanje i distribuciju građevinskog PVC otpada za jednostavne, urbane vrtove dostupne svima.

Slika 3. Izvor: www.urbangardensweb.com/2012/10/05/colorful-reclaimed-pipe-upcycled-into-garden-planter
Slika 4. Izvor: https://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-vertical-pvc-planter/

1  Osnovni izvor Wonderful Vinyl #33 (http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/, pristupljeno 15. listopada 2018.).

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni