“Ponedjeljak”

“Ponedjeljak”

Ponedjeljak

Ponedjeljkom počinje tjedan.
To je dan kad je tata
Od ranog jutra žedan
I kad ga glava strašno boli.
Kad slabo đacima ide u školi,
Kad djedo dosađuje baki
I kao dijete cmolji.
U ponedjeljak nikome ništa
Ne polazi za rukom;
Poštar torbu nosi s mukom
A sladoledar sladoled
Umjesto s čokolodaom
Pravi s bijelim lukom.
Ruke drhte brijaču,
Koljena kovaču,
Zato bi najbolje bilo
Da ponedjeljkom
Ljudi
Ništa ne rade,
Ništa ne stvaraju,
Već da se od nedjelje
Odmaraju.

Zvonimir Balog

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni