“Politikanti”

Politikanti

Politikanti
Zafrkanti
Trabanti
Fuleranti
Prevaranti
Instanti
Znam vaše rukopise
Čitam vaše misli
Prepoznajem kulise
U koje ste i prdež stisli

Trebaju vam batinaši
Strvinari
Pijani kočijaši
Nijemi zaštitari
Povici naši
Pustoš u svaštari
Politikanti
Zajebanti
Trabanti
Fuliranti
Prevaranti

Ladislav Prežigalo

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni