Poliklinika SUVAG bogatija za multisenzorni dječji park

Poliklinika SUVAG bogatija za multisenzorni dječji park

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić je s ravnateljicom Katarinom Pavičić Dokoza danas otvorila multisenzorni dječji park u dvorištu Poliklinike SUVAG-a.

»Radi se o parku koji potiče na igranje u zabavnome, sigurnom i uključenom okruženju što djetetu omogućuje uspješan tjelesni, psihomotorni i socioemocinalni razvoj. U Gradu Zagrebu ćete uvijek imati podršku i partnera u promicanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja naših najmlađih sugrađana«, rekla je zamjenica te je naglasila da je vrijednost projekta oko milijun kuna i da je Grad u njegovu financiranju sudjelovao.

Ravnateljica Poliklinike je istaknula da multisenzorna igrališta služe integraciji različitih osjeta, a opremljena su specifičnim sredstvima i pomagalima za uspješnu dijagnostiku i rehabilitaciju djece s poremećajima sluha, slušanja, govora i jezika po verbotonalnoj metodi.

Poliklinika SUVAG je svjetsko središte verbotonalne teorije i prakse. Dijagnostičkim i rehabilitacijskim programima dnevno je obuhvaćeno preko 1 000 osoba s poremećajima govora i slušanja, a više od 80 % su djeca. (ZG-m)