Policajci više na terenu, a manje u policijskim postajama

Policajci više na terenu, a manje u policijskim postajama

Spomenute policijske postaje bit će otvorene za stranke samo u jutarnjoj smjeni, svakodnevno u vremenu od 7.30 do 15.30 sati, nakon čega će zgrade biti zatvorene, a svi službenici će biti angažirani na terenu i samo prema potrebi dolaziti policijsku postaju.

Ravnateljstvo policije zajedno sa nadležnim policijskim upravama nastavlja provedbu „Pilot projekta novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III kategorije“ i to u Policijskoj upravi zagrebačkoj: Policijskoj postaji Dugo Selo, Policijskoj postaji Jastrebarsko, Policijskoj postaji Samobor, Policijskoj postaji Vrbovec i Policijskoj postaji Ivanić Grad. Projekt se provodi od 11. ožujka prošle godine, a na području PU zagrebačke s provođenjem projekta započelo se na postajnom području Sv. Ivana Zeline.

Naime, Odlukom ministra unutarnjih poslova u pojedinim policijskim postajama na području Republike Hrvatske 1. siječnja 2014. godine pokrenut je pilot projekt „Novi ustroj i organizacija rada u policijskim postajama III kategorije“, čija je puna primjena započela s 1. veljače 2014. godine.

Za građane i dalje policijska postaja ostaje otvorena u jutarnjoj smjeni i upravni poslovi obavljaju se bez promjene, dok se očekuje da će policijska usluga na terenu po pozivu građana biti brža i efikasnija s obzirom na povećani broj ophodnji

U ovaj projekt je na razini države uključeno 107 policijskih postaja. Osnovni cilj ovog projekta je da se sa postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji poveća efikasnost i isplativost rada smanjenjem administrativnih i povećanjem operativnih poslova.

Smanjuje se broj administrativnih službenika

To konkretno znači da će se broj službenika koji u policijskoj postaji obavljaju tzv. administrativne poslove svesti na najnužniji broj, kako bi se što više njih angažiralo na terenu. Time će se postići veća operativna pokrivenost terena, što bi u konačnici trebalo i pospješiti učinkovitost policije u svim segmentima sigurnosti.

Da bi se to postiglo nužne su promjene u organizaciji radnog vremena, radi čega će spomenute policijske postaje biti otvorene za rad sa strankama samo u jutarnjoj smjeni, svakodnevno u vremenu od 7.30 do 15.30 sati, nakon čega će zgrade biti zatvorene, a svi službenici će biti angažirani na terenu i samo prema potrebi dolaziti policijsku postaju.

Za građane novom organizacijom rada policije ipak neće nastupiti značajne promijene. Oni će u jutarnjoj smjeni i nadalje moći doći u policijsku postaju ili svoju prijavu podnijeti putem telefona, dok će izvan radnog vremena policijske postaje prijave podnositi putem telefona na dosadašnje brojeve policijske postaje ili hitni broj policije 192. Ti će pozivi biti automatski usmjereni na Operativno komunikacijski centar policijske uprave, čiji operater će im dati potrebne informacije, a kod potrebe za postupanjem poziv će odmah preusmjeriti na rukovoditelja koji rukovodi službenicima na terenu, koji potom odmah pristupa organizaciji i provedbi zadaće koja je potrebna. Na isti način dakako građani i nadalje mogu pozivati i Centar 112 koji će poziv preusmjeriti OKC-u policijske uprave.

Postaje otvorene samo u jutarnjoj smjeni

Na ulaznim vratima svih policijskih postaja koje su uključene u projekt biti će jasno istaknuti svi telefonski brojevi na koje građani mogu kontaktirati policiju i rukovoditelja na terenu i podnijeti svoje prijave, a ti će brojevi biti istaknuti i na web stranici policijske uprave.

Za građane i dalje policijska postaja ostaje otvorena u jutarnjoj smjeni i upravni poslovi obavljaju se bez promjene, dok se očekuje da će policijska usluga na terenu po pozivu građana biti brža i efikasnija s obzirom na povećani broj ophodnji.

Ovaj će se pilot projekt provoditi do 30. lipnja 2014. godine kada će se provesti evaluacija njegovog učinka na stanje sigurnosti, učinkovitost i ekonomičnost rada policije u ovakvom organizacijskom obliku. (zg-magazin)