Pojeftinio plin, dostavite plinari stanje brojila

Pojeftinio plin, dostavite plinari stanje brojila

Na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2016. godine.

Prema navedenoj Odluci (Prilog 1), cijene prirodnog plina od 1.travnja 2016. godine iznose kako slijedi:

1.   Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM1 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh (≈ 540 Sm3) iznosi  0,2291 kn/kWh (bez PDV-a);
2.   Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM2 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh (≈ 2.700 Sm3) iznosi 0,2197 kn/kWh (bez PDV-a);
3.   Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM3 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh (≈ 5.400 Sm3) iznosi 0,2150 kn/kWh (bez PDV-a);
4.   Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za tarifni model TM4 – obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh (≈ 10.800 Sm3) iznosi 0,2134 kn/kWh (bez PDV-a).

Zbog navedenog iz Gradske plinare mole potrošače da sami očitaju stanje na vašim plinomjerima kako bi im mogli obračunati utrošeni plin po novim umanjenim cijenama (ISKLJUČIVO CRNA POLJA) i očitano stanje dostave u razdoblju od  4. travnja na slijedeće kontakte:

A)    Putem web-stranice GPZ-Opskrbe: http://www.gpz-opskrba.hr (od 0 – 24 sata)

B)    Putem telefona Centra za informiranje kupaca GPZ-Opskrbe: +385 1 6184-601
(ponedjeljak – petak od 7,30 do 15,30)

C)    Putem besplatne web ili mobilne aplikacije “MOJ RAČUN” (od 0 – 24 sata)
Napomena: Samo za registrirane korisnike. Registrirati se možete na web stranicama “MOJ RAČUN” (link:https://mojracun.gpz-opskrba.hr/login.aspx) ili preuzimanjem besplatne iOS, Android ili Windows Phone mobilne aplikacije “MOJ RAČUN” (link: http://www.gpz-opskrba.hr/default.aspx).

D)    Putem besplatanog telefona operatora distribucijskog sustava Gradske plinare Zagreb d.o.o. (govorni automat): 0800 34 45 (od 0 – 24 sata)

Napomena: Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni