Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada

Podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada

U Gradskoj skupštini održana je u srijedu 28. rujna završna konferencija projekta “ReStartpodrška beskućnicima za ulazak na tržište rada” na kojoj su prezentirane provedene aktivnosti i ostvareni rezultati kroz 14 mjeseci provođenja Projekta.

Projekt, koji financira Europski socijalni fond, provode Grad Zagreb u suradnji s Udrugom Dom nade, Socijalno-uslužnom zadrugom Martinov plašt i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pridruženi partneri su Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Hedona d.o.o. za proizvodnje, usluge i trgovinu.

“Grad Zagreb je smanjio stopu nezaposlenosti sa 8 na 6 posto, no u utakmici rada i kapitala uvijek će biti onih koji se ne snađu, koji su u potrebi, osiromašeni i zato im mi moramo pomoći, a najbolji način pomoći je zapošljavanje”, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić istaknuvši kako su na Projektu ostvareni značajni rezultati. “80 naših sugrađana, beskućnika, prošlo je ReStart savjetovanje, 51 korisnik završio je program Kluba za zapošljavanje, 8 naših sugrađana uključeno je u tečajeve osposobljavanja u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a 7 korisnika je pronašlo zaposlenje uz pomoć Projekta. Ovi rezultati dokazuju da naši najugroženiji sugrađani žele izaći iz začaranog kruga siromaštva i ponovno biti aktivni članovi zajednice.”

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Višnja Fortuna objasnila je kako se Projektom potiče razvoj socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja zapošljivosti i integracije na tržištu rada. “Željeli smo ljudima u našim prenoćištima ponuditi priliku za novi početak, da kroz edukaciju steknu bitne vještine i kompetencije i da na toj osnovi postanu konkurentni na tržištu rada. Dodala je kako će se Grad i nadalje prijavljivati na predstojeće natječaje s ciljem poboljšanja kvalitete života svih naših sugrađana koji su u socijalnoj potrebi.”

Novac za projekt, u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna, osigurana su kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a uz Grad Zagreb supotpisnici su i Ministarstvo socijalne politike i mladih te Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(Zg-magazin)