Podijeljeno više od 14 milijuna obroka

Podijeljeno više od 14 milijuna obroka

„Ponosno mogu reći da je Zagreb socijalno najosjetljivija europska metropola. Uvijek će biti ljudi koji se u nekim trenucima života nađu na margini, na dnu i koji se nisu snašli u utakmici rada i kapitala i o tim ljudima, to vam mogu obećati, Grad će uvijek brinuti. Svatko u ovom gradu mora imati barem jedan topli obrok dnevno i krov nad glavom“, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Jučer je u Velikoj Kosnici obilježena 10. obljetnica osnutka ustanove Dobri dom Grada Zagreba. Dobri dom je započeo s radom u veljači 2004. godine, a osnivač je Grad Zagreb. U posljednjih 10 godina Ustanova je u restoranima na četiri lokacije u Branimirovoj ulici, Cerskoj, Alfirevićevoj i u Kosnici podijelila više od 14 milijuna obroka. Oko milijun obroka je dostavljeno u domove korisnika, podijeljeno je oko 15 000 paketa roditeljima s troje ili više djece, oko 450 000 jedinica mliječne hrane za djecu do godine dana starosti. Svakodnevno se na lokacijama Dobrog doma podijeli oko 4 000 obroka, a oko 400 obroka se dostavi korisnicima u njihove domove.

„Ponosno mogu reći da je Zagreb socijalno najosjetljivija europska metropola. Uvijek će biti ljudi koji se u nekim trenucima života nađu na margini, na dnu i koji se nisu snašli u utakmici rada i kapitala i o tim ljudima, to vam mogu obećati, Grad će uvijek brinuti. Svatko u ovom gradu mora imati barem jedan topli obrok dnevno i krov nad glavom“, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

(zg-magazin)